menas

 1. Rūta Bagdanavičiūtė

  Straipsnis Filosofija tarp mokslo ir meno: interpretacinė hermeneutikos prieiga

  Santrauka: Straipsnyje, pasitelkiant interpretacinę hermeneutikos teoriją, svarstoma besitrinančių ribų tarp mokslo ir meno problema. Tokių ribų trynimosi užuomazgos įžvelgiamos XIX a. romantinėje hermeneutikoje, įtvirtinusioje dvasios mokslams būdingą supratimą vietoj gamtamokslinio aiškinimo...
 2. Salomėja Jastrumskytė

  Straipsnis Sinestezija futurizmo manifestuose ir mene

  Santrauka: Straipsnyje pagrindinis dėmesys sutelkiamas į sinestezijos fenomeno sklaidą futuristiniuose manifestuose, futuristų estetinėse programose ir jų meninėje praktikoje. Futuristinius manifestus galima traktuoti kaip savarankiškus meno kūrinius, savotišką konceptualiojo meno prototipą...
 3. Stanislovas Mostauskis

  Monografija Beprotybės kartografija

  Santrauka: Monografijoje išskiriama ir konceptualiai analizuojama intuicijos, beprotybės ir meninės pastangos probleminė sampyna, kartu aptariant sąsajas su kitomis jos orbitoje gravituojančiomis kategorijomis. Kontekstualiai nagrinėjami pasirinkti Vakarų neklasikinės (Arthur Schopenhauer, Søren...