Rasius Makselis
Registruotas:
2015-08-10
Straipsniai:
147
Kolegos citavo:
26
Kolegos minėjo:
12

Sklaidos priemonės

Rasius Makselis

Gyvena: Vilnius, Lietuva

 • Apie autorių

  Laipsnis:
  daktaras
  Sritis:
  • humanitariniai mokslai · H
  Kryptis:
  • H 001 filosofija
  Įstaiga:
  Lietuvos kultūros tyrimų institutas
  Pareigybė:
  mokslo darbuotojas
  Gyvena:
  Vilnius, Lietuva
  1995 m. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete baigė anglų kalbos ir literatūros bakalauro studijas, ten pat įgijo gretutines filosofijos ir lotynų kalbos dėstytojo specializacijas. 1997 m. Vilniaus universiteto filologijos fakultete baigė literatūros teorijos magistratūros studijas, o 1998 m. Centrinės Europos Universiteto Budapešte viduramžių studijų departamente apgynė antrąjį magistro laipsnį su pagyrimu. Stažavosi ir rinko medžiagą moksliniams tyrimams Paryžiaus, Leuveno, Vienos universitetuose ir mokslinių tyrimų centruose. 2014 m. Vytauto Didžiojo universitete ir Lietuvos kultūros tyrimų institute apgynė humanitarinių mokslų filosofijos krypties disertaciją Neoplatoniškoji „mąstymo gyvenimo‟ samprata: Plotino, Proklo ir Pseudo Dionisijo Areopagiečio koncepcijų lyginamoji analizė. Šiuo metu – Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros studijų skyriaus mokslo darbuotojas. Nuo 2014 m. iki 2015 m. – Mykolo Romerio universiteto Filosofijos ir humanistikos instituto dėstytojas, nuo 2014 – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Filosofijos ir komunikacijos bei Kūrybos verslo ir komunikacijos katedrų dėstytojas. Mokslinių tyrimų sritys: vėlyvosios antikos ir viduramžių filosofijos istorija, neoplatonizmo filosofijos tradicija, jos raidos kultūriniai kontekstai, kultūros politika, inovacijų politika, kultūros ekonomika.