Romualdas Juzefovičius
Registruotas:
2015-10-29
Straipsniai:
64
Kolegos citavo:
0
Kolegos minėjo:
1

Sklaidos priemonės

Romualdas Juzefovičius

Gyvena: Vilnius, Lietuva

 • Apie autorių

  Laipsnis:
  daktaras
  Sritis:
  • humanitariniai mokslai · H
  Kryptis:
  • H 005 istorija ir archeologija
  Vardas:
  docentas
  Įstaiga:
  Lietuvos kultūros tyrimų institutas
  Padalinys:
  Baltų ir Lietuvos kultūros istorijos skyrius
  Pareigybė:
  vadovas
  Gyvena:
  Vilnius, Lietuva
  1972 m. įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto (dabar universitetas) Istorijos fakultetą, kurį baigė 1976 m. 1990 m. Vilniaus universitete apgynė humanitarinių mokslų srities istorijos krypties daktaro disertaciją Šakinių mokslo tyrimo įstaigų steigimas ir raida sovietinėje Lietuvoje (1945–1965m.). Nuo 1979 m. dirbo Filosofijos ir sociologijos institute, jį reorganizavus, – Lietuvos kultūros tyrimų institute. Dėsto Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakultete. Vienas ir su bendraautoriais parengė virš dešimties mokslinių ir mokslinių – informacinių leidinių, paskelbė mokslinių straipsnių ir pranešimų Lietuvos bei užsienio spaudoje, dalyvauja Lietuvos ir Baltijos šalių mokslo istorikų organizacijų veikloje. Recenzuojamų tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų, asociacijų, draugijų narys. Žurnalų Sovijus (LKTI) ir Historia universalis in Lithuania (LEU) redakcinių kolegijų narys. Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos narys, Baltijos šalių mokslo istorijos asociacijos narys. Mokslinių tyrimų sritys: XX a. Lietuvos mokslo istorija, Lietuvos akademinės bendruomenės šviečiamoji ir kultūrinė raiška XX a pirmoje pusėje.