Romualdas Juzefovičius

Laipsnis
daktaras
Vardas
docentas
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 005 istorija ir archeologija
Įstaiga
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Padalinys
Baltų ir Lietuvos kultūros istorijos skyrius
Pareigybė
vadovas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1972 m. įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto (dabar universitetas) Istorijos fakultetą, kurį baigė 1976 m. 1990 m. Vilniaus universitete apgynė humanitarinių mokslų srities istorijos krypties daktaro disertaciją Šakinių mokslo tyrimo įstaigų steigimas ir raida sovietinėje Lietuvoje (1945–1965m.). Nuo 1979 m. dirbo Filosofijos ir sociologijos institute, jį reorganizavus, – Lietuvos kultūros tyrimų institute. Dėsto Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakultete. Vienas ir su bendraautoriais parengė virš dešimties mokslinių ir mokslinių – informacinių leidinių, paskelbė mokslinių straipsnių ir pranešimų Lietuvos bei užsienio spaudoje, dalyvauja Lietuvos ir Baltijos šalių mokslo istorikų organizacijų veikloje. Recenzuojamų tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų, asociacijų, draugijų narys. Žurnalų Sovijus (LKTI) ir Historia universalis in Lithuania (LEU) redakcinių kolegijų narys. Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos narys, Baltijos šalių mokslo istorijos asociacijos narys. Mokslinių tyrimų sritys: XX a. Lietuvos mokslo istorija, Lietuvos akademinės bendruomenės šviečiamoji ir kultūrinė raiška XX a pirmoje pusėje.