Domininkas Burba
Registruotas:
2016-06-26
Straipsniai:
23
Kolegos citavo:
0
Kolegos minėjo:
0

Sklaidos priemonės

Domininkas Burba

Gyvena: Vilnius, Lietuva

 • Apie autorių

  Laipsnis:
  daktaras
  Sritis:
  • humanitariniai mokslai · H
  Kryptis:
  • H 005 istorija ir archeologija
  Įstaiga:
  Lietuvos edukologijos universitetas
  Padalinys:
  Lietuvos istorijos katedra
  Pareigybė:
  dėstytojas
  Gyvena:
  Vilnius, Lietuva
  2000 m. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo istorijos specialybę. 2002 m. ten pat baigė ir magistro studijas. 2010 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė humanitarinių mokslų srities istorijos krypties daktaro disertaciją Bajorijos kriminaliniai nusikaltimai ir bausmės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a. 2012–2014 m. vykdė podoktorantūros stažuotę Vilniaus universiteto Istorijos fakultete tema „Bajorai Vilniaus mieste XVIII amžiuje: statusas, sudėtis, santykiai su kitomis bendruomenėmis“. Stažavosi Varšuvos universiteto Teisės istorijos institute (2008, 2012, 2016), Vroclavo universitete (2011, 2012, 2015), Gyseno Justo Lybigo universitete (2013), Jogailaičių universitete Krokuvoje (2013), Drezdene (2013), Volfenbiutelyje (2013), Maskvoje (2013), Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete (2015). 2003–2009 m. dirbo istoriku pilių tyrimo centre „Lietuvos pilys“. Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose paskelbė per 70 mokslinių ir mokslo populiarinimui skirtų publikacijų, straipsnių. Mokslinių tyrimų sritys: nusikalstamumo istorija, Vilniaus socialinė istorija XVIII-XX a., turizmo istorija.