Domininkas Burba

Laipsnis
daktaras
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 005 istorija ir archeologija
Įstaiga
Lietuvos edukologijos universitetas
Padalinys
Lietuvos istorijos katedra
Pareigybė
dėstytojas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2000 m. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo istorijos specialybę. 2002 m. ten pat baigė ir magistro studijas. 2010 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė humanitarinių mokslų srities istorijos krypties daktaro disertaciją Bajorijos kriminaliniai nusikaltimai ir bausmės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a. 2012–2014 m. vykdė podoktorantūros stažuotę Vilniaus universiteto Istorijos fakultete tema „Bajorai Vilniaus mieste XVIII amžiuje: statusas, sudėtis, santykiai su kitomis bendruomenėmis“. Stažavosi Varšuvos universiteto Teisės istorijos institute (2008, 2012, 2016), Vroclavo universitete (2011, 2012, 2015), Gyseno Justo Lybigo universitete (2013), Jogailaičių universitete Krokuvoje (2013), Drezdene (2013), Volfenbiutelyje (2013), Maskvoje (2013), Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete (2015). 2003–2009 m. dirbo istoriku pilių tyrimo centre „Lietuvos pilys“. Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose paskelbė per 70 mokslinių ir mokslo populiarinimui skirtų publikacijų, straipsnių. Mokslinių tyrimų sritys: nusikalstamumo istorija, Vilniaus socialinė istorija XVIII-XX a., turizmo istorija.