S 005 sociologija

Socialinė ekonomika; sociologija; mokslo sociologija; darbo sociologija, įmonių sociologija; socialinės struktūros; socialinės permainos, socialinio darbo teorija; socialinės problemos ir gerovė, nacionalinė drauda; socialinė rūpyba ir pagalba neįgaliesiems; kultūros antropologija, etnologija; socialinė geografija; miesto ir krašto planavimas; demografija; socialinė psichologija; spaudos ir komunikacijos mokslai; socialinė pedagogika; ortopedagogika; socialinė medicina
Straipsniai
28
Skaitymai
335
Straipsniai
19
Skaitymai
2.367
Straipsniai
16
Skaitymai
1.404
Straipsniai
18
Skaitymai
1.026
Straipsniai
17
Skaitymai
1.076
2
Straipsniai
27
Skaitymai
2.274