Straipsnis Studentų praktika: nuo konceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo

4. Lietuvos savivaldybės neturi jokio studentų praktikų organizavimo reglamento, kuris konkretizuotų šioms institucijoms studentų praktikos tvarką, nustatytų jų interesus, atsakomybę ir kt. Tokių reglamentų pavyzdžiai galėtų būti Studentų praktikų tvarkos, aprobuotos kai kuriose Lietuvos viešojo administravimo institucijose (LR užsienio ir RL susisiekimo ministerijose, Sodroje ir kitur). Atskiros savivaldybės galėtų sudaryti konkrečias sutartis su aukštojo mokslo įstaigomis dėl tikslinių studentų praktikų ar sudaryti savivaldybių bakalauro programų studentų praktikų poreikių ir galimybių duomenų bazę.

5. Apibendrinant galima teigti, kad dabartinė studentų praktikų tvarka Lietuvos savivaldybėse yra bevaisė: ji nėra orientuota į darbinę patirtį integruojančią (DPI), kartu tai nėra ir probleminis mokymas (PMM). Todėl ne tik siekiant stiprinti savivaldos galimybes, pasitelkiant ir optimizuojant studentų praktikų savivaldybėse instrumentus, bet ir edukologiniu požiūriu ją reikia tobulinti.

 

Literatūra

 • Bleiklie, Ivar; Roar Hostaker, Agnete Vabo, Policy and Practice in Higher Education: Reforming Norwegian Universities, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2000.
 • Bogason, Peter; Marleen Brans, “Making Public Administration Teaching and Theory Relevant,” European Political Science, 2008, vol. 7, no. 1, pp. 84–97.
 • Craig, John; Sarah Hale, “Implementing Problem-Based Learning in Politics,” European Political Science, 2008, vol. 7, no. 2, pp. 165–174.
 • Young, Dennis R., “Alternative Models of Government-Nonprofit Sector Relations: Theoretical and International Perspectives,” Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 2000, vol. 29, no. 1, pp. 149–172.
 • Nyden, Philip, “Partnership from Collaborative Action Research” | Barbara Jacoby (ed.) Building Partnerships for Service-Learning, San Francisco: Jossey-Bass, 2003, pp. 213—223.
 • Salamon, Lester M.; Helmut K. Anheier, “A Comparative Study of the Non-Profit Sector: Purpose, Methodology, Definition and Classification” | Susan Saxon-Harrold, Jeremy Kendall (eds.), Researching the Voluntary Sector: A National, Local and International Perspective, London, Tonbridge: Charities Aid Foundation, 1993, pp. 13–43.
 • Stankevičienė, Kristina, „Pedagoginės praktikos modelis ir jo veiksmingumas edukologijos (ikimokyklinio ugdymo) studijos“, Pedagogika, 2004, t. 73, p. 64–69.
 • Zdanevičius, Arnas, “Service Learning as a Strategy for Citizenship Education,” Profesinis rengimas, tyrimai ir realijos, 2005, nr. 10, specialus leidinys, skirtas „Mokymuisi tarnaujant visuomenei“, p. 134–141.
 

Student Internships: From Conceptual Developments towards Their Assessment in Lithuanian Municipalities

 • Bibliographic Description: Irmina Matonytė1), Jolanta Palidauskaitė2), „Studentų praktika: nuo konceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo“, @eitis (lt), 2020, t. 1 492, ISSN 2424-421X.
 • Previous Edition: Irmina Matonytė1), Jolanta Palidauskaitė2), „Studentų praktika: nuo konceptualizavimo link jos atlikimo Lietuvos savivaldybėse vertinimo“, Viešoji politika ir administravimas, 2011, t. 10, nr. 2, p. 299–311.
 • Institutional Affiliation: 1) ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 2) Kauno technologijos universitetas.

Summary. The paper aims at assessment of the Lithuanian experience related to student internships in municipalities. The article starts with the theoretical introduction into service learning education (via cooperated resources of the universities and their social partners). Then the overview of the study methodology follows. Data from two expert surveys (representing interests and responsibilities of, on one hand, higher education institutions and, on the other hand, municipalities) are presented at length. The paper ends with the SWOT (strength, weaknesses, opportunities and threats) analysis and concludes that the present situation of students’ internships in Lithuania is not beneficial to the country municipalities (and self-government at large) as well that it has some serious flaws from the point of view of education sciences.

Keywords: student internship, cooperative studies, university-municipalities partnership, SWOT.

 
Grįžti