Straipsnis Sportas kaip laisvalaikio ir sveikatingumo forma įvairiose pasaulio universitetinėse mokyklose

  • Bibliografinis aprašas: Birutė Statkevičienė, Aistė Korsakaitė, „Sportas kaip laisvalaikio ir sveikatingumo forma įvairiose pasaulio universitetinėse mokyklose“, @eitis (lt), 2019, t. 1 202, ISSN 2424-421X.
  • Ankstesnis leidimas: Aistė Korsakaitė, Birutė Statkevičienė, „Sportas kaip laisvalaikio ir sveikatingumo forma įvairiose pasaulio universitetinėse mokyklose“, Sporto mokslas, 2016, nr. 2 (84), p. 49–59, ISSN 1392-1401.
  • Institucinė prieskyra: Lietuvos sporto universitetas.

Santrauka. Darbo objektas – geriausių pasaulio universitetinių mokyklų sporto ir sveikatingumo pratybų įvairovė. Darbo tikslas – nustatyti, ar sportas yra kaip laisvalaikio ir sveikatingumo forma geriausiose pasaulio universitetinėse mokyklose. Darbo uždaviniai: 1. Nustatyti geriausių pasaulio universitetinių mokyklų sporto ir sveikatingumo veiklų įvairovę. 2. Palyginti geriausių pasaulio universitetinių mokyklų sporto ir sveikatingumo veiklų įvairovę. Svarbiausi rezultatai ir išvados: 1. Visų trijų žemynų universitetinėse mokyklose yra už universitetines žaidynes atsakingos organizacijos. Šiaurės Amerikos universitetinės mokyklos rungiasi NCAA rengiamose žaidynėse. Tirtos Europos universitetinės mokyklos, esančios D. Britanijoje, dalyvauja BUCS organizuojamose žaidynėse. Australijos universitetinės mokyklos kasmet rungiasi Australijos universitetų žaidynėse. 2. Visose devyniose universitetinėse mokyklose yra skatinamas aktyvus laisvalaikis, tam pasitelkiami sporto klubai, įvairios laisvalaikio pratybos, sporto ir sveikatingumo centrai. 3. Laisvalaikis – tai nuo pagrindinės žmogaus veiklos laisvas laikas, kurio metu užsiimama sau malonia veikla. Fizinis aktyvumas – tai viena laisvalaikio leidimo formų, kai žmogus užsiima aktyvia veikla. 4. Visose devyniose nagrinėtose geriausiose universitetinėse mokyklose sporto ir sveikatingumo veiklų įvairovė yra didelė. 5. Didesni sporto ir sveikatingumo veiklų skirtumai pastebėti lyginant skirtinguose žemynuose esančias universitetines mokyklas, o ne lyginant mokyklas, esančias tame pačiame žemyne.

Pagrindiniai žodžiai: sportas, laisvalaikis, sveikatingumas, universitetas, studentai.

 

Įvadas

Kūno kultūros ir sporto misija universitetuose – padėti humanizuoti akademinio jaunimo gyvenimą kaip fizinės ir psichinės darnos visumą Žr. Povilas Tamošauskas, „Kūno kultūros raidos tendencijos Lietuvos universitetinėse aukštosiose mokyklose“, 2007; Povilas Tamošauskas, Valda Morkūnienė, Daiva Višinskienė, Studentų kūno kultūra: teorija ir praktika, 2008. , todėl neretai įvairiose pasaulio universitetinėse mokyklose studentams kaip laisvalaikio forma yra siūlomas sportas. Tam, kad individas taptų šiuolaikinės visuomenės idealu ir savo potencialą maksimaliai realizuotų, jis turi būti fiziškai ir psichiškai sveikas. Tai reiškia, kad universitetai, norintys reaguoti į globalaus pasaulio iššūkius, viena pagrindinių laisvalaikio formų turi numatyti sportą.

Kita vertus, nors dažnai peršama mintis, kad pagrindinė sportavimo priežastis – sveikata, tyrimai rodo, kad daug svarbesnės priežastys yra noras atsipalaiduoti, sumažinti susikaupusią įtampą, o tik tada tapti stipresniam, sveikesniam Žr. Juhani Kirjonen, “Personal Values and Motivation for Exercise,” 1991. . Tyrėjai skiria nemažai dėmesio studentų laisvalaikiui ir gyvenimo vertybėms Žr. Antanas Čiužas, Valentina Ratkevičienė, Petras Stankevičius, Anelė Vosyliūtė, Akademinis jaunimas: gyvenimo būdas ir vertybės, 2005; Dorota Jakubiec, Danuta Kornafel, Agata Cygan, Lucyna Górska-Kłęk, Krystyna Chromik, “Lifestyle of Students from Different Universities in Wrocław, Poland,” 2015. . Lietuvoje atlikti tyrimai rodo, jog Lietuvos universitetinėse mokyklose kūno kultūros pratybos rengiamos tik pirmuose kursuose ir koncentruojamasi tik į fizinių galių lavinimą bei organizmo funkcinio pajėgumo didinimą Žr. Sniegina Poteliūnienė, Studenčių, būsimųjų mokytojų, fizinės saviugdos edukacinis skatinimas, 2000; Studentų fizinį ugdymą ir sportininkų rengimą skatinantys veiksniai: apžvalga, 2010. . Sprendžiant Lietuvoje išryškėjusią mažėjančio studentų fizinio aktyvumo problemą, verta pasidomėti, ar tai globali problema, ar taip yra visame pasaulyje, kaip studentų fizinis aktyvumas yra skatinamas kitose pasaulio universitetinėse mokyklose.

 

Tyrimo objektas – geriausių pasaulio universitetinių mokyklų sporto ir sveikatingumo pratybų įvairovė. Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė; dokumentų turinio analizė; palyginamoji analizė. Šio tyrimo tikslas – nustatyti, ar sportas yra kaip laisvalaikio ir sveikatingumo forma geriausiose pasaulio universitetinėse mokyklose. Geriausios pasaulio universitetinės mokyklos, kuriose studentai pasiekia aukščiausių mokslo rezultatų, buvo pasirinktos todėl, kad įdomu sužinoti, kaip jose plėtojamas sportas ir sveikatingumas. Remiantis Topuniversities.com puslapyje pateiktais duomenimis, buvo pasirinktos devynios geriausios universitetinės mokyklos, esančios trijuose skirtinguose žemynuose. Šiame tyrime naudojamas kokybinio tyrimo modelis – dokumentų turinio analizė (tiriant geriausių pasaulio universitetinių mokyklų internetinius puslapius).

Tyrimo organizavimas

Buvo siekiama nustatyti sporto kaip laisvalaikio ir sveikatingumo formos pasirinkimą geriausiose pasaulio universitetinėse mokyklose. Palyginimui pasirinkta po tris geriausias universitetines mokyklas, esančias trijuose skirtinguose žemynuose: Šiaurės Amerikoje, Europoje ir Australijoje. Tyrimui buvo naudojamasi Topuniversities.com pateiktais duomenimis. Pasirinktos universitetinės mokyklos išvardytos 1 lentelėje.

 
1 lentelė. Tyrimui pasirinktų pasaulio universitetinių mokyklų sąrašas
Vieta reitingeUniversiteto pavadinimasInformacijos šaltinis apie sportą ir laisvalaikį
vietaproc. vidurkis)
1100,0Masačusetso technologijų institutas (MTI)http://www.mitathletics.com/landing/index
298,7Harvardo universitetas (HU)http://www.gocrimson.com/landing/index
398,6Stanfordo universitetas (STU)http://www.gostanford.com/HomePage.dbml?DB_OEM_ID=30600&KEY=
398,6Kembridžo universitetas (KU)http://www.sport.cam.ac.uk/
697,7Oksfordo universitetas (OU)http://www.sport.ox.ac.uk/
797,2Londono koledžų sąjungų universitetas (LKSU)http://uclu.org/services/sport
1991,0Nacionalinis Australijos universitetas (NAU)http://www.anu-sport.com.au/
4283,1Melburno universitetas (MU)http://www.sport.unimelb.edu.au/
4581,9Sidnėjaus universitetas (SU)http://www.susf.com.au/
 

Šių universitetinių mokyklų oficialiuose internetiniuose puslapiuose buvo ieškoma informacijos apie kultivuojamas sporto šakas, kokios sporto šakos rinktinės atstovauja tai universitetinei mokyklai, kokios sveikatingumui skirtos veiklos yra tose universitetinėse mokyklose. Be to, domėtasi sporto renginiais ir turnyrais universitetuose, sporto salių įvairove ir kt. Vėliau gauti rezultatai palyginti tarpusavyje. Buvo palygintos tame pačiame žemyne esančios universitetinės mokyklos ir palygintos skirtinguose žemynuose esančios universitetinės mokyklos. Nustatytos sporto šakos, kurios kultivuojamos arba ne toje universitetinėje mokykloje.

Tyrimo rezultatai

Šiaurės Amerikos universitetinės mokyklos

2 lentelėje pateiktos Šiaurės Amerikos universitetinėse mokyklose – Masačusetso technologijų institute (MTI), Harvardo universitete (HU) ir Stanfordo universitete (STU) – kultivuojamos sporto šakos ir galimybė studentams jas pasirinkti.

 
2 lentelė. Šiaurės Amerikos Masačusetso technologijų institute, Harvardo universitete ir Stanfordo universitete kultivuojamos sporto 1 – vyrų rinktinės; 2 – moterų rinktinės; 3 – SS/LS – sunkiasvoriai / lengvasvoriai
Sporto šakaMTIHUSTU
V1M2V1M2V1M2
Amerikietiškasis futbolas+++
Beisbolas+++
Buriavimas++++++
Krosas++++++
Fechtavimasis++++++
Futbolas++++++
Gimnastika++
Golfas++++
Imtynės++
Irklavimas+ SS/LS3+ SS/LS3+ SS/LS3+ SS/LS3++LS3
Krepšinis++++++
Vartinis tenisas (lakrosas)+++++
Lauko tenisas++++++
Ledo ritulys++
Lengvoji atletika++++++
Mažasis beisbolas+++
Plaukimas ir šuoliai į vandenį++++++dailusis plaukimas
Sieninis (skvošas)++++
Slidinėjimas++
Šaudymas++
Tinklinis++++++paplūdimio tinklinis
Vandensvydis++++++
Žolės riedulys+++
 
Visose trijose universitetinėse mokyklose yra tiek vyrų, tiek moterų buriavimo, kroso, fechtavimosi, futbolo, irklavimo, krepšinio, lauko teniso, lengvosios atletikos, plaukimo ir šuolių į vandenį, tinklinio ir vandensvydžio rinktinės. Nei vienoje iš universitetinių mokyklų nėra moterų amerikietiškojo futbolo, imtynių ir beisbolo rinktinių, tačiau visose trijose universitetinėse mokyklose yra tik moterų mažojo beisbolo ir žolės riedulio rinktinės. Tik STU yra vyrų ir moterų gimnastikos rinktinės, tik HU ir STU – vyrų ir moterų golfo rinktinės, tik STU nerengiamos vartinio teniso (lakroso) vyrų rinktinės, tik HU yra vyrų ir moterų ledo ritulio ir slidinėjimo rinktinės, tik MTI – vyrų ir moterų šaudymo rinktinės, tik STU – moterų dailusis plaukimas ir paplūdimio tinklinis. Tiek MTI, tiek HU yra ir vyrų, ir moterų sunkiasvorių ir lengvasvorių irklavimo rinktinės, tačiau STU rengiamos neklasifikuojamos vyrų irklavimo komandos ir moterų lengvasvorių komandos. Sieninio (skvošo) rinktinės yra visose trijose universitetinėse mokyklose, tačiau MTI yra tik vyrų, o STU – tik moterų rinktinės.

Šiaurės Amerikoje universitetinės mokyklos yra skirstomos pagal divizionus. MTI yra 33 sporto šakų rinktinės, iš kurių 16 yra vyrų ir 15 moterų sporto šakų. Visos sporto šakos, kurių rinktinės MTI yra, priklauso trečiajam divizionui, išskyrus visas irklavimo grupes. Rengiama daug sporto renginių pačioje universitetinėje mokykloje. HU iš viso yra 42 sporto rinktinės. STU priklauso pirmajam divizionui, jame yra 36 universiteto sporto rinktines – 20 moterų ir 16 vyrų sporto šakų, siūloma 300 stipendijų atletams. Visos trys universitetinės mokyklos priklauso NCAA (angl. National Collegiate Athletic Association), kuri prisiima atsakomybę už studentus sportininkus, užtikrina saugumą, sąžiningą ir švarų žaidimą bei tvarką per varžybas ir žaidynes.

 

Be universitetinėse mokyklose esančių rinktinių, studentams laisvalaikiu siūlomos ir kitos sveikatingumui skirtos veiklos (angl. club sports). MTI studentams siūloma rinktis 28 sporto šakų mėgėjiškas grupes (3 lentelė).

3 lentelė. MTI siūlomų studentams sporto šakų sąrašas
Kovos menaiAtskiros vyrų ir moterų grupėsMaišytos grupės
Aikido kokikaFutbolasBadmintonas
Išinriu karatė do (Isshinryu Karate-do)GimnastikaDailusis čiuožimas
Amerikietiškasis džiudžitsu (Jiu-Jitsu)Ledo riedulysDviračių sportas
DziudoRegbisGolfas
KendoLėkščiasvydisImtynės
KikboksasTinklinisIrklavimas
Korėjos karatė-Palaikymo komandos šokiai
Šotokan karatė-Slidinėjimas kalnuose
Tekvondo-Stalo tenisas
--Šaudymas
--Šaudymas iš lanko
--Trikovė
--Vandensvydis

Iš 3 lentelėje pateiktų duomenų matyti, jog plačiai kultivuojami kovos menai, jų siūlomos devynios rūšys: aikido kokika, išinriu karatė do (Isshinryu Karate-do), amerikietiškasis džiudžitsu (Jiu-Jitsu), dziudo, kendo, kikboksas, Korėjos karatė, šotokan karatė, tekvondo. Taip pat dėl didelio susidomėjimo sporto šakomis yra sudaromos grupės, skirtos atskirai vyrams ir moterims. 3 lentelėje išvardytos šešios sporto šakos – futbolas, gimnastika, ledo riedulys, regbis, lėkščiasvydis, tinklinis – yra labai populiarios. Mažiau populiarių laisvalaikio sporto šakų yra 13: badmintonas, dailusis čiuožimas, dviračių sportas, golfas, imtynės, irklavimas, palaikymo komandos šokiai, slidinėjimas kalnuose, stalo tenisas, šaudymas, šaudymas iš lanko, trikovė, vandensvydis.

 

HU studentai kviečiami mėgėjiškai ir laisvalaikiu kultivuoti 51 skirtingą sporto šaką. 4 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad HU studentams siūloma 10 kovos meno grupių: aikikai, boksas, hapkido, džiudžitsu (Jiu-Jitsu), kapueira, kendo, krav maga, šotokan karatė, tekvondo, ušu.

4 lentelė. HU siūlomų studentams sporto šakų sąrašas
Kovos menaiAtskiros vyrų ir moterų grupėsMaišytos grupės
AikikaiFutbolasAkmenslydisBeisbolas
BoksasKrepšinisBadmintonasBiliardas
HapkidoVartinis tenisas (lakrosas)BėgimasBrumbolas (Broomball)
Džiudžitsu (Jiu-Jitsu)Lauko tenisasBoulingasDailusis čiuožimas
KapueiraLedo riedulysDviračių sportasFechtavimasis
KendoLėkščiasvydisGreitasis čiuožimasKriketas
Krav magaTinklinisKvidičasNardymas su akvalangu
Šotokan karatėVyrų regbisLaipiojimasPlaukimas
Tekvondo-Palaikymo komandos šokiaiPramoginiai šokiai
Ušu-PolasSieninis (skvošas)
--Salės futbolasSpaikbolas (Spikeball)
--SlidinėjimasŠaudymas
--Stalo tenisasŠaudymas iš pistoleto
--Šaudymas iš lankoTikrasis tenisas
--Šiaurietiškasis slidinėjimasVandensvydis
--TrikovėŽolės riedulys
--X-fit-
 
Atskirai vyrams ir moterims siūlomos futbolo, krepšinio, vartinio teniso (lakroso), lauko teniso, ledo riedulio, lėkščiasvydžio, tinklinio, vyrų regbio sporto šakų grupės. Maišytoms grupėms siūloma daugiausia sporto šakų: akmenslydis, beisbolas, badmintonas, biliardas, bėgimas, brumbolas (Broomball), boulingas, dailusis čiuožimas, dviračių sportas, fechtavimasis, greitasis čiuožimas, kriketas, kvidičas, nardymas su akvalangu, laipiojimas, plaukimas, palaikymo komandos šokiai, pramoginiai šokiai, polas, sieninis (skvošas), salės futbolas, spaikbolas (Spikeball), slidinėjimas, šaudymas, stalo tenisas, šaudymas iš pistoleto, šaudymas iš lanko, tikrasis tenisas, šiaurietiškasis slidinėjimas, vandensvydis, trikovė, žolės riedulys, X-fit.

STU studentai gali aktyviai laisvalaikį leisti kultivuodami šias sporto šakas: šaudymą iš lanko, badmintoną, beisbolą, krepšinį, laipiojimą, dviračių sportą, jojimą, golfą, žolės riedulį, hurlingą, dziudo, vartinį tenisą (lakrosą), polą, regbį, bėgimą, slidinėjimą ir snieglenčių sportą, futbolą, sieninį (skvošą), plaukimą, stalo tenisą, tekvondo, lauko tenisą, trikovę, lėkščiasvydį, tinklinį, vandensvydį.

Europos universitetinės mokyklos

Remiantis Topuniversities.com pateiktais duomenimis, buvo pasirinktos 2015 m. trys geriausios Europos universitetinės mokyklos: Kembridžo universitetas (KU), Oksfordo universitetas (OU) ir Londono koledžų sąjungų universitetas (LKSU) (angl. UCLU – University College London Union). Naudojantis oficialia šių universitetinių mokyklų internetiniuose puslapiuose pateikta informacija buvo nustatyta, kokių sporto šakų rinktinės yra minėtuose universitetuose.

 

5 lentelėje pateikti abiem lytims siūlomų sporto pratybų duomenys kartu, nes Europos universitetinės mokyklos rečiau atskiria sporto šakas pagal lytis.

5 lentelė. Europos universitetinių mokyklų siūlomos sporto šakos studentams ¹ – NM – nėra moterų rinktinės; 2 – NV – nėra vyrų rinktinės.
Sporto šakaKUOULKSUSporto šakaKUOULKSU
Itono penketas (Eton Fives, žaidimas, panašus į rankinį ir regbį)++Lauko tenisas+++
Amerikietiškasis biliardas ir angliškasis biliardas (snukeris)+Ledo riedulys++
Badmintonas+++Lengvasvorių irklavimas++
Baidarių maratonas++Lengvoji atletika++
Šuoliai ant batuto++Šaudymas iš mažo kalibro ginklų++
Bėgimas/krosas++Šiuolaikinė penkiakovė++
BoksasNM1+NetbolasNV2++
Buriavimas++Orientavimasis++
Burlenčių sportas++Palaikymo komandos šokiaiNV2NV2
Dvikovė+Plaukimas+++
Dviračių sportas++Polas++
Dziudo++Rankinis++
Fechtavimasis+++RegbisNM1+
Futbolas+++Šaudymas iš revolverių ir pistoletų+
Gimnastika++Savigynos sportas++
Golfas++Sklandymas++
Irklavimas ratu+++LėkščiasvydisNV2++
Jachtų sportas++Sieninis (skvošas)++
Jėgos trikovė++Slidinėjimas ir snieglenčių sportas++
Jojimas++Sportiniai šokiai++
Baidarių polas++Stalo tenisas++
Karatė++Šaudymas iš lanko++
Kartingų sportas++Šaudymas iš šautuvo+
Kendo++Tekvondo+++
Kikboksas++Tikrasis tenisas++
Korfbolas++Tinklinis+++
Korketas+Trikovė++
Krepšinis+++Vandensvydis+++
Kriketas++Žolės riedulys+++
Vartinis tenisas (lakrosas)+++----
 
Tik išskirtiniais atvejais nebuvo kai kurių sporto šakų vyrų arba moterų rinktinių. Pvz., KU nėra moterų bokso ir regbio rinktinių, tačiau yra tik moterų netbolo grupė, palaikymo komandos šokių ir lėkščiasvydžio rinktinės; OU yra tik moterų palaikymo komandos šokėjų rinktinė. KU ir OU yra tarpusavyje labiausiai konkuruojančios universitetinės mokyklos, gal todėl beveik tos pačios sporto šakos kultivuojamos abiejose mokyklose, nors KU nėra, pvz., amerikietiškojo biliardo ir angliškojo biliardo (snukerio) bei kroketo rinktinių, o OU nėra dvikovės, šaudymo iš revolverių ir pistoletų bei šaudymo iš šautuvų rinktinių. LKSU yra rinktinės šių sporto šakų: badmintono, fechtavimosi, futbolo, irklavimo ratu, krepšinio, vartinio teniso (lakroso), lauko teniso, netbolo, plaukimo, lėkščiasvydžio, tekvondo, tinklinio, vandensvydžio, žolės riedulio.

Visas universitetinių mokyklų varžybas koordinuoja Britanijos universitetų ir koledžų sporto (angl. British Universities & Colleges Sport – BUCS) valdymo organas, kurio vizija yra suteikti studentams patirties per sportą. Šiai organizacijai priklauso KU, OU ir LKSU, todėl šiose universitetinėse mokyklose tokia didelė sporto šakų rinktinių pasiūla.

KU ir OU turi atskiras vyrų ir moterų rinktinių organizacijas. Studentai, studijuojantys KU ir atstovaujantys šiai universitetinei mokyklai, patenka į moterų „Ospreys “ arba vyrų „Hawks’ Club“ rinktines, priklausomai nuo lyties. OU studijuojantys studentai ir atstovaujantys šiai universitetinei mokyklai gali pasirinkti, kam priklausyti – „Atalanta’s“ arba vyrų „Vincent’s Club“ rinktinėms. LKSU nėra vyrų ir moterų rinktinių pagal specializuotus klubus.

 

KU laisvalaikiu studentus kviečia į sporto centrą, kuriame yra treniruoklių salė ir rengiamos grupinės pratybos: baleto pratimų prie barjero (ballet barre), pagal muziką atliekamų jėgos pratimų su svarmenimis (bodypump), treniruotės ratu, pratimų, atliekamų su elastiniais bintais (metcon), pilateso, kūno rengybos dviračiais (fitness bike), jogos srauto (yoga flow), sportinės jogos ir zumbos. OU laisvalaikiu taip pat kviečia į sporto centrą, kuriame laukia treniruoklių salė ir grupinės pratybos: treniruotės ratu, kūno rengybos dviračiais (fitness bike), bokso (box fit), karinio parengimo pratimų (regiment fitness), pilateso ir jogos. LKSU laisvalaikiu studentams siūlo treniruoklių salę ir daug grupinių pratybų: zumbos, pratimų, panašių į boksą, kikboksą, derinamų su šuoliais, kojų mostais (cardiobox), pilateso, treniruotės ratu, jogos, kūno branduolio stiprinimo pratimų (HIIT), tempimo pratimų, jėgos pratimų su svarmenimis (powerpump), tempimo, pusiausvyros gerinimo pratimų (body conditioning), kojų, sėdmenų ir pilvo treniruotės (body works), kūno riebalinės masės mažinimui skirtų pratimų (fat blitzer).

Be to, visos trys universitetinės mokyklos, tiek KU, tiek OU, tiek LKSU, turi baseinų, stadionų, dirbtinių vejų, sieninio (skvošo) salių, kur studentai yra laukiami, laisvalaikiu gali laisvai lankytis. OU studentai gali naudotis dodžo (treniruočių kambariu, kuriame užsiiminėjama įvairiais japonų kovos menais), akmenų siena, skirta laipiojimui, žolės futbolo aikštele, badmintono kortais, teniso salės ir lauko kortais.

 

Daugiausia laisvalaikio ir sveikatingumo pratybų siūlo LKSU, todėl sporto šakos, suskirstytos į kovos menus, individualiąsias ir komandines, pateikiamos 6 lentelėje.

6 lentelė. LKSU siūlomų studentams sporto šakų sąrašas
Kovos menaiIndividualiosios sporto šakosKomandinės sporto šakos
AikidoAlpinizmasAmerikietiškasis futbolas
Braziliškasis džiudžitsu (Jiu-Jitsu)Amerikietiškasis biliardas ir angliškasis biliardas (snukeris)Beisbolas
DziudoBadmintonasKvadratas
KaratėBanglenčių sportasItono penketas (Eton Fives)
KapueiraBėgimas / krosasFutbolas
KendoDviračių sportasGrindų riedulys
KikboksasĖjimasIrklavimas
Mišrus kovinis menas (Mixed Martial Arts, MMA)FechtavimasisKrepšinis
Muay tayJodinėjimasKriketas
Šaolin kung fu (Shaolin Kung Fu)Kartingų sportasVartinis tenisas (lakrosas)
ŠotokanLauko tenisasLedo riedulys
TekvondoLengvoji atletikaNetbolas
Ving chun kung fu (Wing Chun Kung Fu)Mėgėjų boksasRankinis
-Nardymas su akvalanguRegbis
-ParkūrasTinklinis
-PlaukimasVandensvydis
-Kūno rengyba prie vertikalaus stovo (pole fitness)Žolės riedulys
-Riedlenčių sportas-
-Sklandymas-
-Lėkščiasvydis-
-Sieninis (skvošas)-
-Slidinėjimas ir snieglenčių sportas-
-Stalo tenisas-
-Sunkumų kilnojimas-
 
Iš pateiktų duomenų matyti, kad LKSU yra kultivuojama 13 skirtingų kovos menų: aikido, braziliškasis džiudžitsu (Jiu-Jitsu), kapueira, dziudo, karatė, kendo, kikboksas, mišrus kovinis menas (mixed martial arts, MMA), muay tay, Šaolin kung fu (Shaolin Kung Fu), šotokan, tekvondo, Ving chun kung fu (Wing Chun Kung Fu). Daugiausia dėmesio skiriama individualiosioms sporto šakoms, jų LKSU yra 24: alpinizmas, amerikietiškasis biliardas ir angliškasis biliardas (snukeris), badmintonas, banglenčių sportas, bėgimas arba krosas, dviračių sportas, ėjimas, fechtavimasis, jodinėjimas, kartingų sportas, lauko tenisas, lengvoji atletika, mėgėjų boksas, nardymas su akvalangu, parkūras, plaukimas, kūno rengyba atliekant pratimus prie vertikalaus stovo (pole fitness), riedlenčių sportas, sklandymas, lėkščiasvydis, sieninis (skvošas), slidinėjimas ir snieglenčių sportas, stalo tenisas, sunkumų kilnojimas. Be visų minėtų sveikatingumo pratybų, LKSU organizuoja pratybas ir populiariausių komandinių sporto šakų: amerikietiškojo futbolo, beisbolo, kvadrato (dodgeball), Itono penketo (Eton Fives, žaidimo, panašaus į rankinį ir regbį), futbolo, grindų riedulio, irklavimo, krepšinio, kriketo, vartinio teniso (lakroso), ledo riedulio, netbolo, rankinio, regbio, tinklinio, vandensvydžio, žolės riedulio.

Australijos universitetinės mokyklos

Remiantis Topuniversities.com pateiktais 2015 metų duomenimis, buvo pasirinktos trys geriausios Australijos universitetinės mokyklos: Nacionalinis Australijos universitetas (NAU), Melburno universitetas (MU) ir Sidnėjaus universitetas (SU). Oficialiuose šių universitetinių mokyklų internetiniuose puslapiuose buvo išsiaiškinta, kokių sporto šakų rinktinės yra minėtuose universitetuose.
 

7 lentelėje išvardytos 25 sporto šakos.

7 lentelė. Australijos žemyno universitetų – Nacionalinio Australijos universiteto, Melburno universiteto ir Sidnėjaus universiteto – sporto šakų sąrašas
Sporto šakaNAUMUSUSporto šakaNAUMUSU
Australiškasis futbolas+++Netbolas+++
Badmintonas+++Orientavimasis+
Banglenčių sportas+Paplūdimio tinklinis+++
Beisbolas++Plaukimas+++
Buriavimas++Rankinis+
Nuotolių bėgimas+Regbis+++
Dviračių sportas+++Salės futbolas+++
Dziudo+++Lėkščiasvydis+++
Fechtavimasis+++Sieninis (skvošas)+++
Futbolas+++Stalo tenisas+++
Golfas+++Tekvondo++
Irklavimas++Tinklinis+++
Kendo+++Futbolo versija (touch football)+++
Krepšinis+++Trikovė+
Kriketas+++Vandensvydis+++
Lauko tenisas+++Žolės riedulys+++
Lengvoji atletika+++Rutulių sportas (lawn bowls)++
Mažasis beisbolas+++----

Visose trijose universitetinėse mokyklose (NAU, MU ir SU) yra: australiškasis futbolas, badmintonas, netbolas, paplūdimio tinklinis, plaukimas, regbis, salės futbolas, lėkščiasvydis, sieninis (skvošas), stalo tenisas, dviračių sportas, dziudo, fechtavimasis, futbolas, golfas, tinklinis, futbolo versija (touch football, panašus į regbį), kendo, krepšinis, kriketas, lauko tenisas, lengvoji atletika, mažasis beisbolas, vandensvydis, žolės riedulys. Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad tik MU rengia orientavimosi, banglenčių sporto, nuotolio bėgimo, trikovės rinktines; tik SU – rankinio rinktinę. Taip pat lentelės duomenys rodo, jog tik NAU nerengia beisbolo, buriavimo, tekvondo sporto šakų rinktinių, SU nerengia tik irklavimo rinktinės, o MU – rutulių sporto rinktinės.

 

NAU studentai laisvalaikiu gali sveikatingumo centre lankyti treniruoklių salę ir naudotis asmeninio instruktavimo paslaugomis, kai sudaromos programos atsižvelgiant į siekiamus tikslus: svorio metimo, kūno aktyvumo, kultūrizmo, reabilitacijos po traumos. Studentai gali naudotis visomis sportui skirtomis NAU erdvėmis: keturiais stadionais, aštuoniais teniso kortais, dviem sieninio (skvošo) kortais, šešiais kriketo tinklais, kelių paskirčių sale – tinklinio, netbolo, krepšinio, badmintono arba salės futbolo, laipiojimo siena, jėgos sale, studija su veidrodžių siena, dodžo kambariu kovos menams. NAU studentams siūlo 48 skirtingas laisvalaikio leidimo veiklas: 20 sporto klubų, 12 grupinių pratybų, septynių kovos menų ir penkių šokių pratybas, keturias poilsiui skirtas pramogas (8 lentelė).

8 lentelė. NAU siūlomų studentams laisvalaikio veiklų sąrašas
Sporto klubaiGrupinės pratybosKovos menaiŠokiaiPoilsio pramogos
Alpinizmas
Australiškasis futbolas
Badmintonas
Buriavimas
Futbolas
Krepšinis
Kriketas
Kvidičas
Lauko tenisas
Mažasis beisbolas
Nardymas su akvalangu
Netbolas
Plaukimas
Regbis
Sniego sportai
Stalo tenisas
Tinklinis
Futbolo versija (touch football)
Urvų tyrinėjimo sportas
Žolės riedulys
LesMilss:
Pusiausvyros pratimai (BodyBalance),
jėgos pratimai su svarmenimis (BodyPump),
imtynės (BodyAttack),
RPM,
Sh‘Bam,
Grit’Series
Blast

Tailando boksas (Thai Box)
Boksas (Box Fit)
Funkcinis aktyvumas 8 (Functional Activ8)
Funkcinė kūno rengyba (Functional Fitness)
Taktinė kūno rengyba (Tactical Fitness)
Treniruotė ratu
Jėgos ir lankstumo treniruotė
Joga
Pilatesas
Meditacija
Aikido aiki kai
Aikido JTS
Dziudo
Džiuditsu
Kendo
Kung fu
Tekvondo
Amžių šokiai
Energingi šokai
Bolivudo šokiai
Svingas
Zumba
Alpinizmas
Banglenčių sportas
Bėgimo trasos mieste
Irklavimas
 

Nagrinėjant studentų laisvalaikio veiklas paaiškėjo, kad studentai kviečiami pasportuoti pietų metu (angl. lunchtime sport), universitete vykdoma aktyvi veikla, žaidžiami komandiniai žaidimai. Universitetas kartu su draugais kviečia mėgautis gražiu Kanberos oru, atitrūkti nuo studijų ir išlikti liekniems bei sveikiems. Rengiamos sporto pratybos: pirmadieniais – lėkščiasvydžio; antradieniais – futbolo; trečiadieniais – salės futbolo; ketvirtadieniais – futbolo versijos (touch football); trečiadieniais ir ketvirtadieniais – sieninio (skvošo). Ir universiteto naujiena – burbulų futbolas (bubble soccer), tai žaidimas, kurio metu žaidėjai apsirengia pusės kūno dydžio burbulus ir galynėjasi; toks žaidimas lavina socialinius įgūdžius. Studentų komandas sudaro nuo trijų iki šešių žaidėjų.

MU turi tris sporto centrus. Pirmajame sporto centre yra tempimo pratimų zona, lengvų svarmenų zona, jėgos treniravimo vieta, asmeninio treniravimo studija, šešių takelių 25 metrų ilgio baseinas; antrajame įrengti keturi sieninio (skvošo) kortai, stacionarių dviračių studija, pratimų, panašių į boksą, kikboksą, derinamų su šuoliais, kojų mostais studija (cardiobox), masažo ir fizioterapijos klinika, du kelių paskirčių stadionai; trečiajame sporto centre yra salė su naujausia sporto įranga, kardiotreniruoklių zona – bėgimo takeliai, irklavimo treniruokliai, stacionarūs dviračiai, didelė jėgos ugdymo zona su treniruokliais ir laisvais svarmenimis, ten vyksta įvairios grupinės treniruotės.

MU teikia paslaugas ne tik asmeninių trenerių, bet ir sporto specialistų, kurie gali pagelbėti turintiems nugaros, galvos, kelio, kaklo, peties skausmų, patyrusiems sportinių traumų, norintiems pagerinti bendrą organizmo pajėgumą, gali pritaikyti masažo terapiją.

 

9 lentelėje išvardyti MU studentams 58 pasiūlymai: 33 sporto klubai, 12 grupinių pratybų, penkių kovos menų pratybos, aštuonios skirtingos kelionių ar išvykų programos.

9 lentelė. MU studentams siūlomų sporto veiklų sąrašas
Sporto klubaiGrupinės pratybosKovos menaiIšvykos ir kelionės
Alpinizmas
Amerikietiškasis futbolas
Badmintonas
Banglenčių sportas
Beisbolas
Dviračių sportas
Fechtavimasis
Futbolas
Irklavimas
Krepšinis
Kriketas
Vartinis tenisas (lakrosas)
Lauko tenisas
Lengvoji atletika
Nardymas su akvalangu
Netbolas
Palaikymo komandos šokiai
Plaukimas
Regbis
Salės futbolas
Slidinėjimas
Snieglenčių sportas
Lėkščiasvydis
Sieninis (skvošas)
Mažasis beisbolas
Stalo tenisas
Sportiniai šokiai
Svarsčių kilnojimas
Tinklinis
Futbolo versija (touch football)
Vandens slidinėjimas
Vandensvydis
Žolės riedulys
Pusiausvyros pratimai (BodyBalance)
Jėgos pratimai su svarmenimis (BodyPump)
Treniruotė ratu
Joga
Pilatesas
Karinio rengimo pratimai (Boot fit)
Laipiojimo ant specialių suolelių,
laiptelių pratimai (BodyStep)
Panašių į boksą, kikboksą, derinamų
su šuoliais, kojų mostais, pratimai (Cardiobox),
Zumba
80 ųjų šokių ritmo pratimai (80‘s FootLoose)
Viso kūno raumenų lavinimo pratimai (HardCore)
Pratimai, nugalint kūno svorį (X-Train)
Bėgimo grupė
Aikido
Karatė
Kendo
Tekvondo
Tai či (tai chi)
ir ušu
Kelionė į kalnų namelį
Lengvosios atletikos stovykla
Išvyka dviračiais po Viktoriją
Alpinistų išvykos
Išvykos su snieglentėmis
Banglenčių sporto išvykos
Nardymas su akvalangu
Vandens slidinėjimo išvykos
 

SU studentai laisvalaikiu gali rinktis „Boot Camp“ treniruotes, kuriose laikomasi griežtos tvarkos ir atliekami pratimai lyg kariuomenėje, asmenines treniruotes su treneriu sporto salėje, grupines pratybas: imtynių (bodyattack), laipiojimo ant specialių suolelių, laiptelių pratimų (bodystep), jėgos pratimų su svarmenimis (bodypump), pusiausvyros pratimų (bodybalance), intensyvių 30 min trukmės jėgos pratimų (grit strength), pratimų vandenyje (aqua), jogos, pilateso, aerobinių bokso ir kikbokso pratimų (aeroboxing), mokytis pirmosios pagalbos kursuose. Be šių aktyvių veiklų, SU kviečia į plaukimo mokyklą; siūlo visoms amžiaus grupėms lauko teniso programą; per mokinių atostogas mokiniai kviečiami į sporto stovyklą; socialiai draugišką netbolą; socialiai draugišką pietų sportą, kurio metu žaidžiami salės futbolas, netbolas, dvejetų lauko tenisas, krepšinis, tinklinis, futbolo versija (touch football), lėkščiasvydis; organizuojamos tarpkoleginės, tarpfakultetinės ir tarpkomandinės varžybos; specialūs sporto renginiai grupėms ir moksleiviams; senjorų sveikatingumo pratybos.

SU pradedantiesiems rengia trumpus sporto šakų įgūdžių tobulinimo kursus, šokių kursus, poilsio pramogų kursus, jauno amžiaus grupių kursus ir dienos arba savaitgalio išvykas. 10 lentelėje išvardyta, ko galima išmokti skirtinguose kursuose: keturių skirtingų sporto šakų (Australijos sporto šakų, fechtavimosi, golfo, lauko teniso) pagrindų; šokių kursuose – septynių skirtingų šokių: džiazo, hiphopo, bolivudo šokių, salsos, baleto, Korėjos popso šokių; poilsio pramogų kursuose siūlomos šešerios skirtingos pratybos: pilateso, jogos, laipiojimo uolomis salėje, lankstumo ir jėgos ugdymo, zumbos. SU taip pat siūlomi dveji kursai, skirti moksleiviams: šaudymas iš lanko ir fechtavimasis. Banglenčių sporto stovykla, nardymas su akvalangu, slidinėjimo stovykla siūlomi kaip dienos arba savaitgalio išvykos.