studentai

  1. Birutė Statkevičienė

    Straipsnis Sportas kaip laisvalaikio ir sveikatingumo forma įvairiose pasaulio universitetinėse mokyklose

    Santrauka. Darbo objektas – geriausių pasaulio universitetinių mokyklų sporto ir sveikatingumo pratybų įvairovė. Darbo tikslas – nustatyti, ar sportas yra kaip laisvalaikio ir sveikatingumo forma geriausiose pasaulio universitetinėse mokyklose. Darbo uždaviniai: 1. Nustatyti geriausių pasaulio...
  2. Aida Norvilienė

    Straipsnis Tarpkultūrinės studentų kompetencijos ugdymo(si) veiksniai

    Santrauka. Straipsnyje įvairių mokslininkų idėjų analizės ir autorės atlikto tyrimo pagrindu pateikiama tarpkultūrinės kompetencijos esmė ir struktūra, nagrinėjami reikšmingiausi studentų tarpkultūrinės kompetencijos ugdymui(si) veiksniai. Pristatomi ir analizuojami pedagoginio kvazieksperimento...
Grįžti