sveikatingumas

  1. Birutė Statkevičienė

    Straipsnis Sportas kaip laisvalaikio ir sveikatingumo forma įvairiose pasaulio universitetinėse mokyklose

    Santrauka. Darbo objektas – geriausių pasaulio universitetinių mokyklų sporto ir sveikatingumo pratybų įvairovė. Darbo tikslas – nustatyti, ar sportas yra kaip laisvalaikio ir sveikatingumo forma geriausiose pasaulio universitetinėse mokyklose. Darbo uždaviniai: 1. Nustatyti geriausių pasaulio...
  2. Šarūnas Banevičius

    Straipsnis Inovatyvi kaimo turizmo sveikatingumo plėtra Klaipėdos regione

    Santrauka. Stebint ir nagrinėjant pastarojo dešimtmečio ES ir Lietuvos kaimiškoje erdvėje vykstančius netradicine žemės ūkio veikla užsiimančių subjektų ekonominius procesus, žymiausi pokyčiai pastebimi kaimo turizmo versle. Todėl pastaruoju metu vis daugiau dėmesio kreipiama moksliniams...
Grįžti