S 007 edukologija

Organizavimo mokslai; socialinė rūpyba ir pagalba neįgaliesiems; pedagogika ir didaktika; specialioji didaktika; mokytojų ugdymas; fizinis lavinimas, judesių mokymas, sportas; mokslinių tyrimų metodologija; suaugusiųjų mokymas, tęstinis mokymas; mokymas kompiuteriais; lyginamoji ir istorinė pedagogika; psichopedagogika; eksperimentinė pedagogika; socialinė pedagogika; ortopedagogika
 • Zigmas Kairaitis
Tęsiniai
20
Skaitymai
627
 • Zigmas Kairaitis
2
Tęsiniai
28
Skaitymai
3.358
Tęsiniai
20
Skaitymai
2.371
 • Šarūnas Gerulaitis
Tęsiniai
17
Skaitymai
1.508
2
Tęsiniai
26
Skaitymai
2.620
 • Lina Nikitinaitė
Tęsiniai
13
Skaitymai
1.242
Tęsiniai
17
Skaitymai
1.335
 • Zigmas Kairaitis
Tęsiniai
17
Skaitymai
2.044
2
Tęsiniai
27
Skaitymai
1.586
 • Vanda Aramavičiūtė
Tęsiniai
18
Skaitymai
1.777
2
Tęsiniai
22
Skaitymai
758
 • Angelė Kaušylienė
Tęsiniai
18
Skaitymai
822
Tęsiniai
17
Skaitymai
1.442
 • Lukas Beitnaras
Tęsiniai
18
Skaitymai
1.718
2
Tęsiniai
27
Skaitymai
1.795
 • Aušra Kolbergytė
2
Tęsiniai
25
Skaitymai
935
 • Angelė Kaušylienė
2
Tęsiniai
26
Skaitymai
2.300
 • Saulius Lileikis
2
Tęsiniai
23
Skaitymai
1.197
 • Ona Tijūnėlienė
2
Tęsiniai
25
Skaitymai
1.509
 • Rolandas Jančiauskas
2
Tęsiniai
21
Skaitymai
2.027