Straipsnis Joga kaip holistinės asmenybės saviugdos praktika

Autoriai Žr. Dale Carnegie, Kaip gyventi turtingą ir turiningą gyvenimą, 2011; Napoleon Hill, Mąstyk ir būk turtingas! Suklestėk per metus, 2014. minties jėgą susieja su kryptingu gyvenimo tikslų ar svajonių įgyvendinimu: aiškaus tikslo apsibrėžimas bei intensyvus susitelkimas į jį sukuria savyje energiją, kuri padeda surasti reikalingus išteklius ar galimybes tikslams įgyvendinti, pritraukia sėkmę. Taigi, tyrimo dalyviai gilių meditacijų metu mokosi perprogramuoti savo sąmonę, kad formuotų sėkmingesnę asmenybę bei įgyvendintų gyvenimo tikslus:
Užmigimo visokios technikos: vakare atlieki tam tikrą pratimą ir tu visiškai gerai užmiegi. Pabudimo technikos: kada tau reikia pabusti šeštą valandą ryte, nors atsigulei pirmą, ir tu visiškai pabundi pakankamai gerai išsimiegojęs… D1; […] Aš panaudojau specialią psichologinę praktiką, kada žmogus gali prisiminti vaikystės prisiminimus. D3; […] Aš prisiminiau metodiką „Šičko“ G. Šičko 1987 m. sukūrė medicinos, psichologijos ir pedagogikos žiniomis pagrįstą gydymo metodą ydingiems stereotipams griauti, įvairioms priklausomybėms gydyti, pasitelkiant žodinio, vaizdinio ar girdimo poveikio mechanizmus. […]: norint pakeisti programą galvoj, reikia vakare […] savitaiga užsiimti prieš pat miegant jau, ir tada naktį […] „lūžta“ tos programos. D6.

Vaizdiniai mintyse, kuriuos sąmoningai laikome tikrais, įdiegiami į pasąmonę ir pradeda reikštis žmogaus gyvenime Žr. Joseph Murphy, Per kitokį mąstymą į sveikatą, turtą ir laimę, 2008. . Moksliniais tyrimais įrodyta, jog pasąmonė negali atskirti realybės nuo tų minčių, kurios susikuriamos vaizduotėje, todėl viskas, kas įsivaizduojama, tampa tikrove ir kada nors išsipildo Žr. David Marks, “Imagery and Consciousness: A Theoretical Review from an Individual Differences Perspective,” 1997. . B. H. Lipton Žr. Bruce H. Lipton, Tikėjimo biologija, 2011. tvirtino, jog siekdami pagerinti savo fizinę bei psichinę sveikatą, privalome į gyvenimo lygį grąžinti dvasinį elementą: mūsų kūną ir protą valdo ne hormonai ar neuromediatoriai, o tikėjimas.

 

Visi žmonės turi ekstrasensorinių sugebėjimų, kuriuos lavinant – jie evoliucionuoja Žr. Rupert Sheldrake, The Presence of the Past: Morphic Resonance and the Habits of Nature, 2011; Larry Dossey, One Mind: How Our Individual Mind is Part of a Greater Consciousness and Why It Matters, 2013. , todėl joga tampa vienu esminiu įrankiu holistinės saviugdos procese:

Kada tu išmoksti tas technikas, […] pavyksta koncentruotis. Tada valia sustiprėja. D1; […] Meditacija – absoliutus kelias į kūrybą, […] atsipalaidavimą ar laisvę. D2; […] Pradėjau jausti tam tikrą džiaugsmo būseną […], kurio aš niekada anksčiau nebuvau patyręs. D11.

Tyrimai patvirtina, kad ši saviugdos praktika gerina fizinę sveikatą, didina koncentraciją, lavina atmintį, stabilizuoja nervinę sistemą bei plačiąja prasme skatina savęs pažinimą Žr. Ira Das, Himanianand, “Role of Prayer and ‘Om’ Meditation in Enhancing Galvanic Skin Response,” 2012; Amit Kauts, Neelam Sharma, “Effect of Yoga on Concentration and Memory in Relation to Stress,” 2012; Manjushambika Rajagopal, Sanchitha S. Pugazhanthi, Linu Sara George, “Study on Effectiveness of Meditation on Subjective Wellbeing, Anxiety and Study Habits of Undergraduate Nursing Students,” 2012; Archana Jadhav, N. G. Borade, Atul Jadhav, A. Pranita, “Study of Serum Malonyldialdehyde Levels as an Indicator of Oxidatives Stress During Short Term & Long Term Yoga Practices,” 2013; Shruti R. Pande, Surekha D. Kaundinya, Chandan K. Dey, “A Comparative Study of Effects of Meditation and Relaxation on Biophysical Parameters,” 2013. . Taigi, šio tyrimo rezultatai suponuoja jogos kaip holistinės asmenybės saviugdos praktikos, orientuotos į harmoningą žmogaus kūno, proto ir sielos ugdymąsi, teikiančios naudą fiziniu, psichiniu ir dvasiniu lygmeniu, sampratą.

 

Išvados

Tyrimu atskleista jogos kaip holistinės saviugdos praktikos, apimančios asmenybės ugdymąsi fiziniu, psichiniu ir dvasiniu lygmeniu, svarba. Nustatyta, kad jogos praktikos ne tik fiziškai stiprina organizmą, subalansuoja protą ir emocijas, bet taip pat padeda pažinti proto prigimtį ir dvasinį pasaulį lavinant intuiciją, kas yra pagrindas sąmoningumo bei apskritai asmenybės transformacijai.

Tyrimo rezultatai rodo, kad joga padeda pasiekti optimaliausius asmenybės augimo rezultatus dvasiniu lygmeniu, kuomet ugdomas budrus sąmoningumas, stiprinama intuicija ir įvaldomos subtiliosios energetinės galios pažinti unikalią žmogiškąją prigimtį atskleidžiant vidinius talentus ir kūrybinį potencialą. Tam tikslui lavinami savistabos, koncentracijos ir savikontrolės įgūdžiai, taikomi proto nutildymo, įsiklausymo į garsą, vizualizacijų ir sąmonės perprogramavimo metodai. Meditacija kaip aukščiausia jogos pakopa padeda užmegzti stipriausią ryšį su dvasiniu pasauliu per sąlytį su Kosmine Sąmone (Dievu).

Taigi, joga yra viena iš savęs pažinimo ir vidinio pasaulio tobulinimo formų, kurių pagrindinis tikslas – darnios asmenybės formavimas per sveikatos stiprinimą, sąmoningumo ugdymą ir dvasinio santykio su savimi kūrimą.

 

Literatūra

 • Anuja; Asim Kulshrestha, “Impact of Nadhishodhan Pranayama Psychological Well-Being of Middle Aged Working Women,” Asian Journal of Research in Social Science and Humanities, 2012, vol. 2, no. 7, pp. 146–151.
 • Aramavičiūtė, Vanda, Auklėjimas ir dvasinė asmenybės branda, Vilnius: Gimtasis žodis, 2005.
 • Aurobindo, Ghose, The Life Divine, Pondichery (India): Sri Aurobindo ashram, 2005.
 • Baylor, Amy L., “A U-Shaped Model for the Development of Intuition by Level of Expertise,” New Ideas in Psychology, 2001, vol. 19, no. 3, pp. 237–244.
 • Bergson, Henri, Matter and Memory, Nyc: Zone books, 1990.
 • Byrne, Rhonda, The Secret, New York: Atria Books/Beyond Words, 2010.
 • Bohm, David, Wholeness and the Implicate Order, London: Routledge, 2002.
 • Brėdikis, Jurgis, Kitokiu žvilgsniu, Vilnius: Santara, 2015.
 • Campbell, T. Colin; Thomas M. Campbell II, Natūralus būdas išvengti ligų: išsamiausi kada nors atlikti mitybos tyrimai, iš anglų kalbos vertė Andrius Rondomanskis, Kaunas: Luceo, 2013.
 • Carnegie, Dale, Kaip gyventi turtingą ir turiningą gyvenimą, iš anglų kalbos vertė Rimvydas Kuzas, Kaunas: Obuolys, 2011.
 • Chinmayananda, Swami, Kindle Life, Mumbai: Central Chinmaya Mission Trust, 2007.
 • Clark, M. Carolyn, “Off the Beaten Path: Some Creative Approaches to Adult Learning,” New Directions for Adult and Continuing Education, 2001, no. 89, pp. 83–92.
 • Clarke, Victoria; Virginia Braun, “Teaching Thematic Analysis: Overcoming Challenges and Developing Strategies for Effective Learning,” The Psychologist, 2013, vol. 26, no. 2, pp. 120–123.
 • Creswell, John W.; J. David Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 3rd edition, Thousand Oaks (CA): Sage, 2009.
 • Curtiss, Arline B., Brain-switch. Kelias iš depresijos: sustabdykite užburtą nevilties ratą, iš anglų kalbos vertė Giedrė Nenartavičiūtė, Vilnius: Vaga, 2009.
 • Čepelionienė, Jurgita; Vida Ivaškienė, Deivydas Velička, Eligijus Vyskupaitis, Aurelija Danilevičienė, „Studentų fizinio aktyvumo ir pasitikėjimo savimi sąsajos“ | Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai, Kaunas: Lietuvos sporto universitetas, 2012, p. 39–44.
 • Das, Ira; Himanianand, “Role of Prayer and ‘Om’ Meditation in Enhancing Galvanic Skin Response,” Academicia, 2012, vol. 2, no. 9, pp. 262–272.
 • Dirkx, John M., “Nurturing the Soul in Adult Learning,” New Directions for Adult and Continuing Education, 1997, no. 74, pp. 79–88.
 • Dirkx, John M., “The Power of Feelings: Emotion, Imagination, and the Construction of Meaning in Adult Learning,” New Directions for Adult and Continuing Education, 2001, no. 89, pp. 63–72.
 • Dossey, Larry, One Mind: How Our Individual Mind is Part of a Greater Consciousness and Why It Matters, Carlsbad (CA): Hay House, Inc., 2013.
 • Edelson, Paul Jay, “Creativity and Adult Education,” New Directions for Adult and Continuing Education, 1999, no. 81, pp. 3–13.
 • Flick, Uwe, An Introduction to Qualitative Research, 4th edition, London: Sage, 2009.
 • Frawley, David, “Ayurveda and the Current Crisis in Global Healthcare,” World Affairs, 2007, vol. 11, no. 2, pp. 168–176.
 • Gandhi, Mohandas Karamchand, True Education, Ahmedabad: Navjiwan Publishing House, 1964.
 • Gardner, Howard, Extraordinary Minds, New York: Basic Books, 1997.
 • Goleman, Daniel, Emocinis intelektas: kodėl jis gali būti svarbesnis nei IQ, iš anglų kalbos vertė Mindaugas Balčiūnas, Rasa Ščekaturovaitė, Giedrė Šimonėlytė, Vilnius: Presvika, 2008.
 • Gosselink, Rik, “Controlled Breathing and Dyspnea in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD),” Journal of Rehabilitation Research and Development, 2003, vol. 40, no. 5:2, pp. 25–34.
 • Gottselig, Julie Marie; Daniel Brandeis, Gilberte Hofer-Tinguely, Alexander A. Borbély, Peter Achermann, “Human Central Auditory Plasticity Associated with Tone Sequence Learning,” Learn, 2004, vol. 11, no. 2, pp. 162–71.
 • Healy, Mike, “East Meets West: Transformational Learning and Buddhist Meditation” | Thomas J. Sork, Valerie-Lee Chapman, Ralf St. Claire (eds.), AERC An International Conference: Proceedings from the 41st Annual Adult Education Research Conference, Vancouver: University of British Columbia, 2000.
 • Hill, Napoleon, Mąstyk ir būk turtingas! Suklestėk per metus, iš anglų kalbos vertė Vytautas Lapukauskas, Kaunas: Luceo, 2014.
 • Jadhav, Archana; N. G. Borade, Atul Jadhav, A. Pranita, “Study of Serum Malonyldialdehyde Levels as an Indicator of Oxidatives Stress During Short Term & Long Term Yoga Practices,” Indian Journal of Applied Basic Medical Sciences, 2013, vol. 15a, no. 20, pp. 7–12.
 • Jovaiša, Leonas, Gyvenimo sėkmės ugdymas, Vilnius: Agora, 2009.
 • Jung, Carl Gustav, Archetipai ir kolektyvinė pasąmonė, iš vokiečių kalbos vertė Austėja Merkevičiūtė, Vilnius: Margi raštai, 2015.
 • Kahneman, Daniel; Gary Klein, “Conditions for Intuitive Expertise: A Failure to Disagree,” American Psychologist, 2009, vol. 64, no. 6, pp. 515–526.
 • Kauts, Amit; Neelam Sharma, “Effect of Yoga on Concentration and Memory in Relation to Stress,” Zenith, 2012, vol. 2, no. 5, pp. 1–14.
 • Kegan, Robert, The Evolving Self: Problem and Process in Human Development, Cambridge (MA): Harvard University Press, 1982.
 • Krishnamurti, Jiddu, The Awakening of Intelligence, Columbia (USA): South Asia books, 2000.
 • Krishnamurti, Jiddu, Truth and Actuality, Madras: Krishnamurti foundation India, 1992.
 • Kutz, Matthew R., “Observations on Prayer as a Viable Treatment Intervention: A Brief Review for Health Care Provider,” The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice, 2004, vol. 2, no. 1, art. 8.
 • Kuzmickas, Bronislovas, Laimė, asmenybė, vertybės, Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2001.
 • Laumenskaitė, Egidija; Aleksandras Vasiliauskas, „Strateginiai pokyčiai ir savivada organizacijoje“, Pinigų studijos, 2006, t. 10, nr. 1, p. 23–35.
 • Lipton, Bruce H., Tikėjimo biologija, iš anglų kalbos vertė Virginija Bertulė, Andrius Rondomanskis, Kaunas: Mijalba, 2011.
 • Lukošienė, Dalia, „Vertybių ugdymas – asmens profesinės ir dvasinės raidos pamatas“, Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, 2007, nr. 13, p. 142–151.
 • Marks, David, “Imagery and Consciousness: A Theoretical Review from an Individual Differences Perspective,” Journal of Mental Imagery, 1997, vol. 1, no. 2, pp. 275–290.
 • McCollough, Michael E.; Evan C. Carter, “Religion, Self-Control, and Self-Regulation: How and Why Are They Related?” | Kenneth I. Pargament, Julie J. Exline, James W. Jones (eds.), APA Handbook of Psychology, Religion, and Spirituality, vol. 1: Context, Theory, and Research, Washington (D.C.): American psychological association, 2013, pp. 123–138.
 • Merleau-Ponty, Maurice, Phenomenology of Perception, London: Routledge, 1945/2012.
 • Moustakas, Clark, Phenomenological Research Methods, Thousand Oaks (CA): Sage Publications, 1994.
 • Murphy, Joseph, Per kitokį mąstymą į sveikatą, turtą ir laimę, iš anglų kalbos vertė Linas Tamūnas, Vilnius: Alma litera, 2008.
 • Neale, Stephen; Lisa Spencer-Arnell, Liz Wilson, Emocinis intelektas ir ugdymas: efektyvesniam vadovų, ugdymo konsultantų ir personalo specialistų darbui, iš anglų kalbos vertė Vytė Marčėnaitė, Vilnius: Verslo žinios, 2008.
 • Ozmon, Howard A.; Samuel M. Craver, Philosophical Foundations of Education, 8th edition, Upper Saddle River (N.J.): Prentice Hall Publisher, 2007.
 • Pande, Shruti R.; Surekha D. Kaundinya, Chandan K. Dey, “A Comparative Study of Effects of Meditation and Relaxation on Biophysical Parameters,” Indian Journal of Applied Basic Medical Sciences, 2013, vol. 15a, no. 20, pp. 53–59.
 • Pathi, Satyanarayan N.; Pintu Mahakul, “Importance of Spirituality on Employee Satisfaction,” Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 2013, vol. 3, no. 9, pp. 30–40.
 • Peirce, Penney, Leap of Perception: The Transforming Power of Your Attention, Hilsboro: First Atria Books/Beyond Words, 2013.
 • Poškaitė, Loreta, „Kiniškos psichosomatinės saviugdos praktikos Vakaruose ir Lietuvoje: modernizuotos formos ir iššūkiai vakarietiškajai kūno kultūrai“ | Antanas Andrijauskas (sud.), Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos, t. 11: Kultūrų sąveikos, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 158–179.
 • Prasad, Devi, Education for Living Creatively and Peacefully, Hyderabad: Otherwise books, 2005.
 • Raami, Asta, Intuition Unleashed: On the Application and Development of Intuition in the Creative Process, doctoral dissertation, Helsinki: Alto Art Books, 2015.
 • Radhakrishnan, Sarvepalli, The Hindu View of Life, London: Harpercollins, 1926/1994.
 • Raina, Munpreet Kaur, “Guru-Shishya Relationship in Indian Culture: The Possibility of a Creative Resilient Framework,” Psychology and Developing Societies, 2002, vol. 14, no. 1, pp. 166–196.
 • Rajagopal, Manjushambika; Sanchitha S. Pugazhanthi, Linu Sara George, “Study on Effectiveness of Meditation on Subjective Wellbeing, Anxiety and Study Habits of Undergraduate Nursing Students,” International Journal of Nursing Education, 2012, vol. 4, no. 2, pp. 137–140.
 • Rao, Ch. Subba, “Educational Philosophy of Mahatma Gandhi,” International Journal of Multidisciplinary Educational Research, 2012, vol. 1, no. 4, pp. 81–91.
 • Rubin, Herbert J.; Irene S. Rubin, Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data, Thousand Oaks (CA): Sage, 1995/2005.
 • Rutherford, Ernest, “The Scattering of α and β Particles by Matter and the Structure of the Atom,” Philosophical Magazine, 1911, vol. 6, no. 21, pp. 669–688.
 • Sadler-Smith, Eugene; Erella Shefy, “The Intuitive Executive: Understanding and Applying ‘Gut Feel’ in Decision-Making,” Academy of Management Executive, 2004, vol. 18, no. 4, pp. 76–85.
 • Sanya, Arinola Olasumbo; Mukaila Ademola Adebiyi, “Effect of Controlled Breathing on Pain Tolerance,” African Journal of Biomedical Research, 2000, vol. 3, no. 2, pp. 81–84.
 • Saraswati, Swami Niranjanananda, Prana and Pranayama, New Delhi: Thomson Press, 2012.
 • Scharmer, Claus Otto, “Self-Transcending Knowledge: Organizing around Emerging Realities” | Ikujiro Nonaka; David J Teece (eds.), Managing Industrial Knowledge: Creation, Transfer and Utilization, London: Sage Publications, 2001, pp. 68–90.
 • Seligman, Martin E. P.; Michael Kahana, “Unpacking intuition: A Conjecture,” Perspectives on Psychological Science, 2009, vol. 4, no. 4, pp. 399–402.
 • Shah, Jawahar T., Therapeutic Yoga, Mumbai: Vakils, Feffer and Simons Pvt., 2008.
 • Sheldrake, Rupert, A New Science of Life: The Hypothesis of Formative Causation, 3rd edition, Los Angeles (CA): J. P. Tarcher, 2009.
 • Sheldrake, Rupert, The Presence of the Past: Morphic Resonance and the Habits of Nature, London: Icon Books Ltd., 2011.
 • Shobitha, Muthukrishnan; J. L. Agarwal, “Electroencephalographic Pattern and Galvanic Skin Resistance Levels During Short Duration of ‘Aum’ Mantra Chanting,” International Journal of Physiology, 2013, vol. 1, no. 1, pp. 68–72.
 • Singh, Rajesh, “Youth and Positivis Happiness through Spirituality: Yoga, Meditation and Alternate Medicine,” Gyanodaya: The Journal of Progressive Education, 2012, vol. 5, no. 2, pp. 6–11.
 • Smith, Jonathan Ashley, “Interpretative Phenomenological Analysis: A Reply to Amedeo Giorgi,” Existential Analysis, 2010, vol. 21, no. 2, pp. 186–192.
 • Smith, Jonathan Ashley; Paul Flowers, Michael Larkin, Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research, 2nd edition, London: Sage, 2012.
 • Tagore, Rabindranath, Sādhanā: The Realization of Life, Cheshire: A&D Publishing, 2008.
 • Tidikis, Rimantas, Socialinių mokslų tyrimų metodologija, Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2003.
 • Vaivada, Saulius, Asmenybės saviugda dalyvaujant nevyriausybinių organizacijų sveikos gyvensenos ugdyme, daktaro disertacija, socialiniai mokslai, edukologija (07 S), Šiauliai: BMK leidykla, 2015.
 • Varadachari, K. C., Complete Works, vol. 10: Indian Philosophy, Secunderabad: Ramachandra Publishers, 2012.
 • Vivekananda, Swami, Râja Yoga: Conquering the Internal Nature, San Diego: The Book Tree, 1983/2010.
 • Vydūnas, Sąmonė (sąmoningumas ir nesąmoningumas): žvilgsniai į gyvenimo esmę, Vilnius: Vaga, 1936/2013.
 • Wachholtz, Amy; Usha Sambamoorthi, “National Trends in Prayer Use as a Coping Mechanism for Health Concerns,” Psychology of Religion and Spirituality, 2011, vol. 3, no. 2, pp. 67–77.
 • Webster, Richard, Kūrybinė vizualizacija pradedantiesiems, iš anglų kalbos vertė Ieva Bingelytė, Vilnius: Alma litera, 2007.
 • Wilber, Ken, Integral Psychology: Consciousness, Spirit, Psychology, Therapy, Boston: Shambhala, 2000.
 • Zulumskytė, Aušrinė, „Tikėjimo reikšmė suaugusio žmogaus ugdymui ir saviugdai“, Soter, 2004, nr. 13 (41), p. 137–147.
 

Yoga as a Practice for Holistic Conscious Self-Development of Personality

 • Bibliographic Description: Aušra Kolbergytė, „Joga kaip holistinės asmenybės saviugdos praktika“, @eitis (lt), 2020, t. 1 427, ISSN 2424-421X.
 • Previous Edition: Aušra Kolbergytė, „Joga kaip holistinės asmenybės saviugdos praktika“, Socialinis darbas, 2016, t. 14, nr. 1, p. 105–121, ISSN 2029-2775.
 • Institutional Affiliation: Mykolo Romerio universiteto Socialinės gerovės fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas.

Summary. Modern education system is more focused on the development of learners’ mental intelligence and potential for economic productivity. However, the primary aim of education is neglected – to create conditions to develop persons as fully conscious and mature personalities with a strong character, stable value system, and revealed inner talents. The need for conscious self-development is formed, because the man is facing health problems and constant stress in modern society. The relevance of the problem becomes apparent by understanding that there is a lack of qualitative research revealing the concept of yoga as a holistic practice for conscious self-development. The main research question – what is typical for the experience of yoga as a holistic practice to conscious self-development of personality? The theoretical-philosophical basis for the study consists of the Eastern philosophy of education. The qualitative research using interpretative phenomenological elements has been carried out. The sample consisted of 12 research participants including 5 women and 7 men. Semi-structured and in-depth interviews were used in this study; data were processed basing on thematic analysis. The investigation has shown that yoga is a holistic practice for conscious self-development encompassing physical, mental and spiritual levels. Yoga is a form of self-knowledge and spiritual development aiming the formation of harmonious personality within improvement of health, development of consciousness, and the creation of spiritual relationship with yourself. It was found that yoga helps to achieve optimal results at the level of personality spiritual growth when the alert awareness is developed, intuition is amplified and when the subtle energetic power to know the unique human nature is mastered revealing inner talents and creative potential. For this purpose, skills of introspection, concentration and self-control are developed, also silencing the mind, listening to the sound, furthermore the methods of visualization and conscious reprogramming are applied. Meditation as the highest stage of yoga helps to make the strongest connection with the spiritual world by contact with the Cosmic Consciousness.

Keywords: holistic conscious self-development, yoga, meditation.

 
Grįžti