Lina Laurinavičiūtė-Petrošienė

Laipsnis
daktarė
Vardas
docentė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 006 etnologija
Įstaiga
Klaipėdos universitetas
Padalinys
Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas
Pareigybė
vyriausioji mokslo darbuotoja
Gyvena
Klaipėda, Lietuva
1987 m. Kauno J. Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje baigė akordeono studijas, 1992 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultetuose baigė liaudies instrumentų orkestro studijas. 2004 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete ir Lietuvos istorijos institute apgynė humanitarinių mokslų srities etnologijos krypties daktaro disertaciją Lietuvininkų etninė muzika: identiteto problemos (vad. prof. habil. dr. Romualdas Apanavičius). Pagal mobilumo programą dėstytojams „Erasmus“ 2010–2016 m. stažavo ir skaitė paskaitas Parmos (Italija), Latvijos, Saragosos (Ispanija), Kadiso (Ispanija) universitetuose. 1992–2004 m. Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltų kalbotyros ir etnologijos katedros asistentė, 2004–2005 m. lektorė, 2006–2013 m. docentė, 2009-2015 m. Baltistikos centro direktorė ir vyriausioji mokslo darbuotoja, nuo 2016 m. Baltų filologijos katedros vyriausioji mokslo darbuotoja. 2008 m. suteiktas docento pedagoginis vardas. Išleido monografijas Lietuvininkų etninė muzika: identiteto problemos (2007) ir Žanro virsmas: Žemaitijos Užgavėnių dainos (2015). Drauge su dialektologu Jonu Bukančiu (6) ir muzikologe Auste Nakiene (1) parengė 6 folkloro šaltinių publikacijas. Šalies ir užsienio spaudoje paskelbė per 30 mokslo straipsnių, respublikinėse ir tarptautinėse mokslo konferencijoje perskaitė per 30 pranešimų. 2005 m. apdovanota Mažosios Lietuvos fondo (Kanada) Liudviko Rėzos vardo premija. 2009 m. už mokslinės veiklos pasiekimus apdovanota AB KLASCO premija. Mokslinių tyrimų sritys: etnologija, etnomuzikologija, kultūros istorija, Mažosios Lietuvos ir Vakarų Lietuvos kultūros tyrimai.