Margarita Išoraitė

Laipsnis
daktarė
Sritis
socialiniai mokslai · S
Kryptis
S 004 ekonomika
Vardas
docentė
Įstaiga
Vilniaus kolegija
Padalinys
Tarptautinio verslo katedra
Pareigybė
dėstytoja
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1994 m. Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) baigė vadybos bakalauro studijas, įgydama transporto vadybos specialybę. 1996 m. VGTU baigė vadybos magistro studijas, įgydama transporto inžinerinės ekonomikos specialybę. 2003 m. VGTU apgynė socialinių mokslų srities ekonomikos krypties daktaro disertaciją Išorinių transporto išlaidų vertinimo tobulinimas Lietuvai integruojantis į ES. 2003–2010 m. Mykolo Romerio universiteto, 2010–2011 m. VGTU, 2013 m. Kauno technologijos universiteto dėstytoja. Nuo 2014 m. Vilniaus kolegijos docentė, dėsto rinkodarą, rinkodaros tyrimus, vartotojų elgseną. Pagal švietimo mainų programą „Erasmus“ vedė paskaitas Oulu taikomųjų mokslų universitete (Suomija), Prahos banko institute (Čekija), Kavalos technologijos institute (Graikija). Paskelbė 2 mokslo darbus Mokslinės informacijos instituto duomenyno ISI Web of Science leidiniuose, 39 straipsnius kitų tarptautinių duomenynų leidiniuose, skaitė pranešimus 38 mokslinėse konferencijose. Mokslinių tyrimų sritys: vartotojų elgsena, prekių ženklo žinomumas, rinkodaros priemonės, reklama, partizaninis marketingas.