Matas Bytautas

Laipsnis
doktorantas
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 001 filosofija
Įstaiga
Vytauto Didžiojo universitetas
Gyvena
Kaunas, Lietuva
2007–2012 m. teologijos bakalauro studijos Klaipėdos universitete. 2012–2014 m. filosofijos magistrantūros studijos Vytauto Didžiojo universitete (VDU). Nuo 2014 m. filosofijos krypties doktorantūra VDU. Disertacijos tema Filosofinės socialinių technologijų problemos: vertybiniai aspektai. Mokslinių tyrimų sritys: humanizmas, praktinė filosofija.