devocinis atvaizdas

  1. Gabija Surdokaitė-Vitienė

    Straipsnis Susimąsčiusio Kristaus atvaizdo paskirtis

    Santrauka. Straipsnyje plėtojama vėlyvaisiais viduramžiais susiformavusio devocinio atvaizdo samprata, šio atvaizdo apibrėžtį perkeliant į vėlesnius laikus – XVII–XX a. I pusę. Devocinio atvaizdo istorijos analizė atliekama pasitelkus konkretų – Susimąsčiusio Kristaus – atvaizdą. Pagrindinis...
Grįžti