dinaminis aspektas

  1. Gintaras Kabelka

    Straipsnis Filosofijos idėjų istorija Lietuvoje

    Santrauka: Straipsnyje nagrinėjama formistinei aiškinimo strategijai priskiriama filosofijos idėjų istorija Lietuvoje. Teigiama, jog Antano Andrijausko tyrimų metodologinė struktūra atitinka standartinius idėjų istorijos principus: tyrimo medžiaga dėstoma pagal atskiras asmenybes, pateikiama...