etnografinė fotografija

  1. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė

    Straipsnis Antropologijos vizualizacija: nuo fotografijos iki vizualinės antropologijos

    Santrauka. Straipsnyje siekiama aptarti vizualinės antropologijos raidą ir metodologijos ypatumus. Remiantis vizualinės antropologijos tyrimų metodologija, analizuojami vizualinės antropologijos raidos ypatumai. Straipsnyje keliami uždaviniai: atskleisti vizualinės antropologijos kaitą nuo XIX...
Grįžti