johann gottlieb fichte

  1. Paulius Kukis

    Straipsnis Subjekto samprata Johanno Gottliebo Fichte’ės „Pažinimo moksle“: kritinė analizė

    Santrauka. šiame straipsnyje nužymime Fichte’ės Pažinimo moksle plėtojamą subjektyvumo sampratą. Kritinės analizės pagrindu išskiriame tris dinamiškos subjekto sampratos lygmenis, tačiau labiausiai mums rūpi problemos, nurodančios į fundamentalią absoliutaus subjekto apibrėžtį. Savąją...
Grįžti