paul tillich

  1. Dainius Sobeckis

    Straipsnis Kultūros teologijos paradigma: nuo sukūrimo apokalipsės link

    Santrauka. Teologija negali būti atsieta nuo kultūros, kuri sudaro žmonijos pagrindą. Kultūros teologijos pamatu galima laikyti Šventąjį Raštą. Jau Pradžios knygoje vyksta kūrybinis procesas, kai pirmasis žmogus suteikia vardus įvairiems gyviams pratęsdamas Dievo pradėtą kūrybinį darbą...