savireprezentacija

  1. Audrius Beinorius

    Straipsnis Žydų (savi)reprezentacija ir recepcija kolonijinėje Indijoje

    Santrauka: Straipsnyje analizuojamas indų diskursas apie žydus, kurie yra viena mažiausių Indijos bendruomenių. Indiškoji žydų reprezentacija kontekstualizuojama platesniame Indijos kultūrinės, politinės ir religinės istorijos kontekste. Tuo tikslu pasitelkiami reprezentacinių tyrimų ir...