simbolizmas

  1. Salomėja Jastrumskytė

    Straipsnis Sinestezinės estetikos formalistinės prielaidos simbolizmo mene

    Santrauka: Straipsnyje, remiantis konkrečiais tekstais ir idėjomis, analizuojami simbolizmo estetikoje ir meno praktikoje ryškėjantys nauji formalistiniai sinestezijos interpretavimo aspektai. Simbolizmo estetikos formalistinės tendencijos yra tiesiogiai siejamos su muzikalumo sampratos raida...