sinestezinė estetika

  1. Salomėja Jastrumskytė

    Straipsnis Sinestezinės estetikos formalistinės prielaidos simbolizmo mene

    Santrauka. Straipsnyje, remiantis konkrečiais tekstais ir idėjomis, analizuojami simbolizmo estetikoje ir meno praktikoje ryškėjantys nauji formalistiniai sinestezijos interpretavimo aspektai. Simbolizmo estetikos formalistinės tendencijos yra tiesiogiai siejamos su muzikalumo sampratos raida...
Grįžti