teisingumas

  1. Skirmantas Jankauskas

    Straipsnis „Esantis“ ir subjekto tapatybės problema

    Santrauka: Straipsnyje mėginama naujaip pažvelgti į klasikinę būties problemą. Daroma prielaida, kad sinoptinis antikinis filosofavimas vis dėlto numano subjektą, todėl būties teorinio temizavimo siekis siejamas su šio subjekto intencionalumu. Remiantis Hėrakleito aforizmais, rekonstruojamas...