tiesos samprata

  1. Aivaras Stepukonis

    Straipsnis Friedricho Nietzsche’s požiūris į tiesą: įkandimas mirtinas?

    Santrauka. Norint deramai suprasti tiesos klausimu filosofuojantį Nietzsche’ę, būtina susipažinti su būdu, kuriuo mąstytojas sprendžia daugumą jam kylančių intelektinių problemų: šis būdas ne viena smulkmena primena metodinį René Descartes’o abejojimą. Nietzsche’s mąstyme galima aptikti bent...
Grįžti