verslas

  1. Vytautas Pilipavičius

    Straipsnis Jaunimo verslumo veiklinimas: profesiologinės įžvalgos

    Santrauka. Pastaruoju metu ryškėja problema, kad jauni žmonės, sulaukę pilnametystės ir išeinantys kurti savarankiško gyvenimo pamatus, nemato galimybių ir nesugeba įprasminti asmeninio veikimo šeimos, gyvenamosios vietovės ar šalies labui. Šiandien šios problemos sprendimas siejamas su užimtumo...
  2. Vytautas Pilipavičius

    Straipsnis Inovacijų diegimas vystant smulkų ir vidutinį žemės ūkio verslą Lietuvoje

    Santrauka. Pastaruoju metu inovacijos ir inovacijų diegimas vystant verslą įgauna globalų pobūdį ir tampa vienu iš konkurencingumo didinimo bei kooperacijos stiprinimo veiksniu, diegiant mokslo pasiekimus bei įvaldant naujas technologijas. Tačiau inovacijų diegimas žemės ūkio versle, kol kas...