vizualizacija

  1. Basia Nikiforova

    Straipsnis Religinio įvaizdžio vizualizacija: europietiškas diskursas

    Santrauka. Straipsnio tikslas – išanalizuoti religinio įvaizdžio vaizdinius aspektus visuomeniniame gyvenime. Autorė siūlo religinį įvaizdį nagrinėti kaip religinio tapatumo ir konfesinio gyvenimo būdo atspindį. Religinio įvaizdžio kitoniškumas, viešas religinės simbolikos demonstravimas yra...
Grįžti