Rasa Banytė-Rowell
Registruota:
2016-06-30
Straipsniai:
37
Kolegos citavo:
0
Kolegos minėjo:
3

Sklaidos priemonės

Rasa Banytė-Rowell

Gyvena: Vilnius, Lietuva

 • Apie autorių

  Laipsnis:
  daktarė
  Sritis:
  • humanitariniai mokslai · H
  Kryptis:
  • H 005 istorija ir archeologija
  Įstaiga:
  Lietuvos istorijos institutas
  Padalinys:
  Archeologijos skyrius
  Pareigybė:
  mokslo darbuotoja
  Gyvena:
  Vilnius, Lietuva
  2001 m. Vilniaus universitete apgynė humanitarinių mokslų srities istorijos krypties daktaro disertaciją Vakarų Lietuvos kapinynų su akmenų vainikais kultūrinė sritis III a. – V a. pradžioje. Stažavosi Poznanės mokslinėse institucijose, Varšuvos Archeologijos muziejuje, Šlezvigo archeologijos muziejuje bei Baltijos regiono ir Skandinavijos archeologijos centre (ZBSA), Romėnų-germanų centrinio muziejaus Priešistorės ir ankstyvosios istorijos tyrimų institute Maince, Latvijos istorijos institute ir Latvijos nacionaliniame istorijos muziejuje, Talino universiteto Istorijos institute. Nuo 2005 m. dirba Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriuje. 2011–2016 m. Lenkijos Kultūros ir tautinio paveldo ministerijos inicijuoto tarptautinio projekto „Ostbalticum III“, skirto M. Brenšteino „Archeologiniam Kauno gubernijos inventoriui“ publikacijai, lietuviškosios dalies vadovė ir koordinatorė bei rengiamo leidinio redaktorė. Kolektyvinės monografijos Lietuvos istorija, t. 2 (red. G. Zabiela, Vilnius 2007) bendraautorė, daugiau kaip 40 analitinių mokslinių straipsnių autorė. Mokslinių tyrimų sritys: romėniškųjų įtakų laikotarpis Lietuvoje ir Baltijos regione, Vakarų Lietuvos kapinynų su akmenų vainikais ir Nemuno žemupio kultūrinės sritys, Vakarų baltų kultūros ir jų ryšiai su Vidurio ir Šiaurės Europos sritimis, archyvinių ir muziejinių archeologijos mokslo šaltinių paieška ir analitinis publikavimas.