adomas varnas

  1. Skaidrė Urbonienė

    Straipsnis Sovietmečio kryždirbystės meninės raiškos bruožai

    Santrauka. Straipsnyje tiriami sovietmečiu sukurti kryždirbystės paminklai: kryžiai, stogastulpiai, koplytstulpiai. Aptariamos šių paminklų formos, puošybos bruožai, skulptūros siužetai. Analizuojama tradicinių paminklų dekoro įtaka, taip pat naujos tendencijos kryždirbystės tradicijoje...
Grįžti