Skaidrė Urbonienė
Registruota:
2017-03-20
Straipsniai:
59
Kolegos citavo:
0
Kolegos minėjo:
2

Sklaidos priemonės

Skaidrė Urbonienė

Gyvena: Vilnius, Lietuva

 • Apie autorių

  Laipsnis:
  daktarė
  Sritis:
  • humanitariniai mokslai H
  Kryptis:
  • H 003 menotyra
  Įstaiga:
  Lietuvos kultūros tyrimų institutas
  Pareigybė:
  vyresnioji mokslo darbuotoja
  Gyvena:
  Vilnius, Lietuva
  2009 m. Vilniaus dailės akademijoje apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją Religinė liaudies skulptūra Lietuvos kaimo kultūroje (XIX a. II pusė). 2011–2012 m. atliko podoktorantūros stažuotę Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriuje. Stažavosi Nyderlandų Meertenso instituto Etnologijos skyriuje Amsterdame (2011), Austrijos Etnografijos ir liaudies meno muziejuje Vienoje (2011), Lituanistikos tyrimo ir studijų centre Čikagoje (2012). 2013–2015 m. mokslo tyrimo projekto „Lietuvos kryždirbystė sovietmečiu: ideologiniai, sociokultūriniai, meniniai aspektai“ vadovė (Lietuvos istorijos institutas), nuo 2016 m. mokslo tyrimo projekto „Paminklai Lietuvos valstybingumui įamžinti: tarpukario kryždirbystė“ vadovė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas). Dalyvavo keliuose kultūros sklaidos projektuose, pristatančiuose religinę liaudies skulptūrą, kryždirbystės paveldą. 2015 m. išleido monografiją Religinė liaudies skulptūra Lietuvoje XIX a. – XX a. I pusėje. Lietuvos ir užsienio leidiniuose paskelbė per 40 mokslinių publikacijų, taip pat mokslo populiarinimo straipsnių, recenzijų. Nuo 2007 m. Lietuvos dailės istorikų draugijos narė, nuo 2010 m. Tarptautinės etnologijos ir folkloro draugijos (SIEF) narė, nuo 2013 m. – meno kūrėja. Nuo 2016 m. Vilniaus kolegijos lektorė. Skaito viešas paskaitas, veda seminarus, rengia parodas, dalyvauja konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. Mokslinių tyrimų sritys: tradicinė liaudies skulptūra, kryždirbystės istorija ir paveldas, religingumo ir pamaldumo raiška, išeivijos tautinio tapatumo raiška.