darbo teisė

  1. Tomas Bagdanskis

    Straipsnis Darbdavio materialinės atsakomybės problemos darbo teisėje

    Santrauka. Šiame straipsnyje trumpai aptariamos darbdavio materialinės atsakomybės problemos darbo teisėje. Pateiktos bendros materialinės atsakomybės darbo teisėje sąlygos, nurodyti jų taikymo ypatumai, kylantys nagrinėjant darbdavio materialinės atsakomybės klausimus. Išskiriami atskiri...