etnocentrinė tapatybė

  1. Stanislovas Mostauskis

    Straipsnis Czeslawas Miloszas ir etninio neapsisprendimo projektas

    Santrauka: Straipsnyje formuluojami etninio neapsisprendimo bei jam giminiški konceptai, kuriais remiantis ir kuriuos skleidžiant siekiama aiškinti Miloszo kultivuojamos tapatybės prielaidas bei raidos kryptis. Minėtus konceptus lemia išsikeltas tikslas: išskirti ir aptarti pasirinktus Miloszo...