kultūros antropologija

  1. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė

    Straipsnis Vizualinės etnografijos naratyvas: Pitt Rivers muziejaus atvejis

    Santrauka. Straipsnyje siekiama atskleisti vizualinės etnografijos perspektyvas muziejuose, remiantis Pitt Rivers muziejaus fotografijų kolekcijų medžiaga bei archyviniais duomenimis. Keliami trys uždaviniai: 1) apmąstyti šiuolaikinio muziejaus koncepciją; 2) pasirinkus Pitt Rivers muziejų kaip...
  2. Žilvinas Vareikis

    Straipsnis Komparatyvistiniai aspektai kultūros antropologijos tyrinėjimuose

    Santrauka. Straipsnio autoriaus dėmesio centre – kultūros tyrimų metodologijos apmąstymas. Jis grindžiamas eksperimento ir dalyvaujamojo stebėjimo veikimo skirtumų ir panašumų gretinimu. Straipsnyje aptariami šių kultūros tyrimo metodų techninis ir veiklos organizavimo aspektai. Kultūros tyrimų...
Grįžti