leonardas andriekus

  1. Dainius Sobeckis

    Straipsnis Mirtis kaip amžinybės projekcija Leonardo Andriekaus poezijoje

    Santrauka. Straipsnyje glaustai pateikiamos teorinės M. Heideggerio, J. Ratzingerio ir A. Maceinos būties, mirtingumo ir pomirtinio gyvenimo sampratos. Jos glaudžiai siejasi su L. Andriekaus kūryboje poetizuojama mirtimi. Andriekaus poezijoje mirtis visai nėra beprasmiškas dalykas. Su mirtimi...
Grįžti