meno ir gyvenimo sintezė

  1. Nida Gaidauskienė

    Studija Čiurlionių „Nebaigtoji“: meno ir gyvenimo sintezės grimasos

    Santrauka: Studijoje, kuri parengta stažuojant Jogailaičių universitete (Krokuvoje), remiant Lietuvos mokslų tarybai, aptariama vienintelio Čiurlionių operos projekto „Jūratė“ kilmė, bandoma rekonstruoti jos siužetą ir visumos koncepciją, pasitelkus Vidurio ir Rytų Europos kontekstą: kaip...