Nida Gaidauskienė
Registruota:
2015-09-02
Straipsniai:
137
Kolegos citavo:
0
Kolegos minėjo:
0

Sklaidos priemonės

Nida Gaidauskienė

Gyvena: Vilnius, Lietuva

 • Apie autorių

  Laipsnis:
  daktarė
  Sritis:
  • humanitariniai mokslai H
  Kryptis:
  • H 001 filosofija
  Įstaiga:
  Lietuvos kultūros tyrimų institutas
  Pareigybė:
  jaunesnioji mokslo darbuotoja
  Gyvena:
  Vilnius, Lietuva
  Įgijo magistro laipsnius Vilniaus universiteto Filologijos ir Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetuose. Studijų metu yra tapusi Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų konkurso laureate (1994) bei R. Ulevičiaus premijos laureate (2003). Studijuodama doktorantūroje 2009–2012 m. su pertraukomis stažavo ir rinko medžiagą disertacijos tyrimams Krokuvos ir Prahos universitetuose: Jogailaičių universiteto Polonistikos fakultete, Karlo universiteto Filosofijos ir meno fakultete bei Vidurio Rytų Europos studijų institute. 2014 m. Vytauto Didžiojo universitete ir Lietuvos kultūros tyrimų institute apgynė humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties disertaciją Sofijos Čiurlionienės–Kymantaitės kultūros programa ir estetinė mintis: kontekstai, recepcija, sklaida. Šiuo metu – Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros studijų skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja. Kaip mokslinių straipsnių autorė bendradarbiauja monografijose bei tęstiniuose ir periodiniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose, rašo į šalies kultūrinę periodinę spaudą, organizuoja tarptautines tarpdalykines konferencijas, yra kelių spaudai ruošiamų knygų čiurlionistikos tema sudarytoja. Mokslinių tyrimų sritys – regionalistika ir lyginamosios kultūros studijos, XX a. pradžios Vidurio Rytų Europos estetika, meno filosofija, estetinės minties, literatūros, vizualios kultūros raida Lietuvoje.