mišri viešųjų paslaugų rinka

  1. Marius Urvikis

    Disertacija Vietos savivaldos institucijų organizuojamų viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas

    Santrauka: Disertacijoje analizuojamos viešųjų paslaugų, kurias organizuoja vietos savivaldos institucijos, tobulinimo perspektyvos. Globalių viešojo valdymo struktūrinių pokyčių kontekste, organizuojant viešųjų paslaugų teikimą savivaldos lygmenyje, susiduriama su daugeriopais sunkumais. Būtina...