pirminės prielaidos

  1. Skirmantas Jankauskas

    Straipsnis „Faidonas“: filosofavimas kaip „antrasis plaukimas“

    Santrauka. Straipsnyje tęsiama Platono Faidone pateiktų sielos nemirtingumo įrodymų analizė ir interpretacija. Tačiau straipsnis pradedamas savotišku anti-įrodymu, tai yra, sielos kaip dermės platoniškąja kritika. Daroma prielaida, kad iš bendro dialogo konteksto iškrentančiais samprotavimais...