prisikėlimas

  1. Jūratė Landsbergytė-Becher

    Straipsnis Transcendentinio vargoniškumo siekis modernioje lietuvių muzikoje

    Santrauka. Straipsnyje apžvelgiami ypatingieji vargonų modernizmo bruožai yra apibūdinami kaip transcendencija, nes žymi muzikos formalių ribų peržengimą. Tai yra būdinga vargonų muzikai, kurios pirminė paskirtis susijusi su religija, jos poveikio atspindžių stiprinimu, bažnyčios aplinka...
  2. Dainius Sobeckis

    Straipsnis Mirtis kaip amžinybės projekcija Leonardo Andriekaus poezijoje

    Santrauka. Straipsnyje glaustai pateikiamos teorinės M. Heideggerio, J. Ratzingerio ir A. Maceinos būties, mirtingumo ir pomirtinio gyvenimo sampratos. Jos glaudžiai siejasi su L. Andriekaus kūryboje poetizuojama mirtimi. Andriekaus poezijoje mirtis visai nėra beprasmiškas dalykas. Su mirtimi...
Grįžti