rokiškis

  1. Alfonsas Motuzas

    Straipsnis Rokiškio kalvarijų kryžiaus kelio pamaldumo praktikos kilmė: vietos ar iš svetur atkeliavusi tradicija?

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama Rokiškio kalvarijų Kryžiaus kelio pamaldumo praktikos kilmė. Siekiama atsakyti į klausimą, ar Rokiškio kalvarijų Kryžiaus kelio pamaldumo praktika yra vietinė, ar iš svetur atkeliavusi tradicija. Tyrimo rezultatais pagrįstas darbo pradžioje iškeltas teiginys...