Alfonsas Motuzas
Registruotas:
2015-12-07
Straipsniai:
52
Kolegos citavo:
0
Kolegos minėjo:
4

Sklaidos priemonės

Alfonsas Motuzas

Gyvena: Vilnius, Lietuva

 • Apie autorių

  Laipsnis:
  habilituotas daktaras
  Sritis:
  • humanitariniai mokslai · H
  Kryptis:
  • H 006 etnologija
  Vardas:
  profesorius
  Įstaiga:
  Vytauto Didžiojo universitetas
  Pareigybė:
  dėstytojas
  Gyvena:
  Vilnius, Lietuva
  1975 m. įstojo į Lietuvos muzikos akademiją (tuometinę Lietuvos valstybinę konservatoriją). 1979–1995 m. tuometinės Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų asistentas. 1991 m. baigė Rusijos Gnesinų muzikos akademijos aspirantūrą, įgydamas muzikologo-tyrėjo kvalifikaciją. 1993 m. Lietuvos muzikos akademijoje apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros (muzikologija) krypties daktaro disertaciją Nacionalinės apeiginės kultūros ypatybių pritaikymas, grojant Lietuvių liaudies pučiamaisiais ambušiūriniais pūstukiniais muzikos instrumentais. 1994 m. Lietuvos muzikos akademija suteikė docento pedagoginį vardą. Nuo 1994 metų Lietuvos Katalikų Mokslo akademijos narys. 1995 m. Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU) Katalikų teologijos fakulteto Švento Antano religijos studijų instituto direktorius. 1996–2005 m. VDU Katalikų teologijos fakulteto Švento Antano religijos studijų instituto direktoriaus pavaduotojas. 2002 m. VDU apgynė etnologijos mokslų habilituoto daktaro (07 H) darbą Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių apeiginiai papročiai: vietiniai savitumai ir kitų tautų lygiagretės. 2004 m. spalio 13 d. VDU senatas suteikė profesoriaus pedagoginį vardą. 2007–2012 m., be paskaitų VDU, skaitė paskaitas Vilniaus šventojo Juozapo ir Kauno kunigų seminarijų klierikams. Nuo 2006 m. dalyvauja tarptautinėje „Erazmus“ programoje: skaito paskaitas Lietuvos edukologijos, Latvijos (Rygos, Daugpilio) ir Lenkijos (Krokuvos, Lublino, Varšuvos, Torunės) universitetuose. Nuo 2011 metų tarptautinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertas. Parengė ir išleido 7 mokslines monografijas ir 8 mokslo šaltinius. Užsienio ir Lietuvos recenzuojamuose bei LMT pripažintuose mokslo leidiniuose publikavo arti 70 mokslinių straipsnių, iš kurių 4 leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje ISI Web of Science ir turinčiuose citavimo indeksą Thomson ISI Arts and Humanities Citation Index. 2004 m. Lietuvos aukštosioms mokykloms parengė ir išleido LR Švietimo ir mokslo ministerijos Aukštųjų mokyklų bendrųjų vadovėlių leidybos komisijos patvirtintą studijų vadovėlį Katalikų liaudies pamaldumo praktikos Lietuvoje. Mokslinių tyrimų sritys: Baltijos šalių krikščioniškoji etninė kultūra, religijotyra, pasaulio religijų etninė kultūra ir muzika, krikščioniškoji etninė muzika.