savanorystė

  1. Irmina Matonytė

    Straipsnis Pilietinės visuomenės tyrimo teorinės perspektyvos

    Santrauka. Straipsnyje apžvelgiama, kaip pilietinės visuomenės sampratą ir reiškinį nagrinėja filosofai, politologai, sociologai bei viešojo administravimo specialistai. Tokiu palyginamuoju būdu atskleidžiamas pats pilietinės visuomenės daugiaprasmiškumas ir daugiaplaniškumas. Gvildenama ir...
Grįžti