specialusis ugdymas

  1. Ligita Šimanskienė

    Straipsnis Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas Lietuvos ir JAV švietimo sistemoje

    Santrauka. Straipsnyje aptariama specialiojo ugdymo koncepcija, analizuojamas Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas, specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas, kuris organizuojamas net 4 lygiais. Aprašomas vaiko specialiųjų poreikių atpažinimas ir įvertinimas, ryšiai...