Eugenija Krukauskienė

Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 005 sociologija
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1972 m. Vilniaus universitete įgijo ekonominės informacijos apdorojimo organizavimo specialybę. Nuo 1975 m. dirba sociologijos srityje. Iki 2015 m. Socialinių tyrimų centro Sociologijos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja. Iki 1988 m. mokslinį prioritetą teikė socialinių tyrimų metodų taikymui jaunimo sociologijoje. Po 1988 m. mokslinių tyrimų laukas pasipildė politikos sociologijos ir kultūrinio tapatumo temomis. Monografijų Jaunimo kultūrinis identitetas: prioritetai, nuostatos, etninė kultūra (2003), Socialinė atmintis: minėjimai ir užmarštys (2003), Lietuvos socialinė struktūra (2005), Lietuvos studentijos socialinio portreto bruožai (2010), Vilniečių kultūrinis tapatumas: 1993-2013 metai (2014) bendraautorė. Dalyvavo dešimtyje Lietuvos ir tarptautinių projektų, iš jų: 2002–2004 m. Norvegijos inicijuotame PIPE (Participation Identity Planing Enterpreneurship), 2005 m. Lietuvos instituto „Lietuvos kultūrinio identiteto suvokimas“, 2011 m. Paryžiaus Goethe instituto inicijuotame „Jungtinės Europos Valstijos: komunikacija, identitetas, kultūrų dialogas“, 2012–2014 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuotame „Vilniečių kultūrinis tapatumas ir jo raida, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę“. Pastaruoju metu renka medžiagą ir ruošia spaudai knygas Mateikos mįslė ir Atsisveikinimas su Kauno „Versaliu“. Spaudoje paskelbė 56 mokslinius straipsnius. Mokslinių tyrimų sritys: kultūros vartojimas, kultūrinis identitetas, kultūrinių memų (meme), kitaip kultūrinės informacijos perteikėjų, identifikavimas.