Eugenijos Krukauskienės paskiausias turinys

 1. Eugenija Krukauskienė

  Straipsnis Memų paieška ir raiška tautos kultūroje

  The Search and Expression of Memes in National Culture Summary. On the basis of the research of Lithuanian society groups, the expression of cultural memes in the attitudes is analyzed. The search for a cultural meme is limited to the analysis of freedom, nature mythologies and religious memes...
 2. Eugenija Krukauskienė

  Straipsnis Memų paieška ir raiška tautos kultūroje

  Literatūra Barker, Chris; Dariusz Galasinski, Cultural Studies and Discourse Analysis, London: Sage Publications, 2003. Baronas, Darius; Dangiras Mačiulis, Pilėnai ir Afargiris: istorija ir legenda, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010. Baudrillard, Jean, The System of Objects...
 3. Eugenija Krukauskienė

  Straipsnis Memų paieška ir raiška tautos kultūroje

  Gamtos mitologijos, poezijos, prozos kūrinių ar pasakų / mitų pavidalu atpažįstamos kaip memos, daro įtaką ir jų pasirinkimui. Gamtos mitologijų mema šiuolaikinio jaunimo nuostatose gali turėti ištakų senajame lietuvių tikėjime, kuris reiškiasi individualiu religingumu. Atsakydami į atvirą...
 4. Eugenija Krukauskienė

  Straipsnis Memų paieška ir raiška tautos kultūroje

  Aprašydami pasaką studentai akcentavo veikėjų virtimą medžiais. Gamtos mitologijų mema reiškiasi tiriamųjų požiūriu į gamtą, ypač medžius. Beveik keturi penktadaliai tirtų studentų mano, kad reikia globoti ir saugoti miestuose augančius ąžuolus ir tik 1 % teigė, kad juos galima panaudoti...
 5. Eugenija Krukauskienė

  Straipsnis Memų paieška ir raiška tautos kultūroje

  Vienas pagrindinių akademinį jaunimą formuojančių pasaulėvaizdžių yra muzikinė kūryba. Tyrime dalyvavę studentai muzikinėje Lietuvos kultūroje išskyrė E. Masytės atliekamą dainą „Laisvė“, V. Klovos operos „Pilėnai“ arijas, A. Mamontovo muzikinę kūrybą – „Geltona, žalia, raudona“, „Himnas ir taip...
 6. Eugenija Krukauskienė

  Straipsnis Memų paieška ir raiška tautos kultūroje

  Tirto akademinio jaunimo tautinė sudėtis sutampa su Lietuvos tautine sudėtimi, todėl kai kurie nelietuvių tautybės studentai aukštais balais vertina jų atstovaujamų protėvynių vykdytas Lietuvos okupacijas ar sąjungas, pavyzdžiui, 17 % tiriamųjų aukščiausiais balais vertina Liublino uniją. Pasak...
 7. Eugenija Krukauskienė

  Straipsnis Memų paieška ir raiška tautos kultūroje

  Lietuvos istorinės asmenybės glaudžiai susijusios su konkrečiais istoriniais įvykiais. Kuo istorinių įvykių poveikis Lietuvos laisvei ar jos siekiams buvo didesnis, tuo aukštesniais balais juos vertino akademinis jaunimas. Studentams buvo svarbiausi šie istoriniai įvykiai: Lietuvos...
 8. Eugenija Krukauskienė

  Straipsnis Memų paieška ir raiška tautos kultūroje

  Studentams buvo pateiktas „uždaras“ klausimas: Jeigu tektų rinktis, ką jūs pasirinktumėte: 1) sudėtingesnį gyvenimą Lietuvoje ar 2) nerūpestingesnį gyvenimą svetur? Tiriamųjų atsakymai pasiskirstė beveik po lygiai: 49 % nurodė, kad pasirinktų sudėtingesnį gyvenimą Lietuvoje, 45 % –...
 9. Eugenija Krukauskienė

  Straipsnis Memų paieška ir raiška tautos kultūroje

  Lietuvos socialinių tyrimų centras 2008–2009 mokslo metais atliko akademinio jaunimo sociologinį tyrimą. Atsakydami į klausimą, kas yra svarbiau, Lietuvos laisvė ar materialinė gerovė, tirti studentai pasidalijo beveik per pusę – Lietuvos laisvę nurodžiusiųjų buvo vienu procentu daugiau (51 %)...
 10. Eugenija Krukauskienė

  Straipsnis Memų paieška ir raiška tautos kultūroje

  Memų raiška kai kuriose Lietuvos visuomenės grupėse Laisvės mema bendruoju pavidalu reiškiasi požiūriuose į Lietuvos nepriklausomybę, jos atkūrimą ir teikiamus prioritetus. Tirdami Lietuvos gyventojų požiūrį į nepriklausomybės atkūrimą Lietuvoje Lietuvos Filosofijos ir sociologijos instituto...
 11. Eugenija Krukauskienė

  Straipsnis Memų paieška ir raiška tautos kultūroje

  Nagrinėdami įvairių Lietuvos visuomenės grupių kultūrines memas pagal N. Witoszek pasiūlytą modelį galime išskirti jas formuojančius pasaulėvaizdžio vienetus ir Lietuvos tautines memas, kaip bendrų vertybių skleidėjas. Sociologinis kultūrinių memų atpažinimas pirmiausia siejasi su tais...
 12. Eugenija Krukauskienė

  Straipsnis Memų paieška ir raiška tautos kultūroje

  Ninos Witoszek manymu, mema (meme) yra pastovi visuotinių bendruomenės nuomonių ir vertybių radimosi priežastis, todėl jos samprata yra daugiareikšmė. Apibendrindama memas ji nurodo, kad jose glūdi socialinė atmintis, pasaulėvaizdžio elementai, kurie saugo ir perteikia bendrą tapatumą, be to...
 13. Eugenija Krukauskienė

  Straipsnis Memų paieška ir raiška tautos kultūroje

  Kalbėdami apie kultūros perimamumą bei siekdami nepervertinti socialinio pasaulio ir kultūrinių objektų santykio sociologai įtraukia kūrėjų ir kultūros vartotojų santykio analizę. Nina Witoszek, tirdama norvegus sutelkiančias memas, aptaria šios tautos pastovius pasaulėvaizdžio vienetus, kurie...
 14. Eugenija Krukauskienė

  Straipsnis Memų paieška ir raiška tautos kultūroje

  Klasikinis kultūros apibrėžimas aprėpia keturis dalykus: normas, vertybes, tikėjimus ir simboliusŽr. Wendy Griswold, Cultures and Societies in a Changing World, p. 3., kurie gali slypėti įvairiuose praeities aprašymuose, pasakojimuose, literatūrinėje kūryboje, pasakose, mituose. W. Griswold...
 15. Eugenija Krukauskienė

  Straipsnis Memų paieška ir raiška tautos kultūroje

  Lietuvos kultūros kontekste memų paieška ir raiška siekiama apimti tapatumo lauką, vertybines kai kurių visuomenės grupių nuostatas. Sociologinis memų atpažinimas pirmiausia siejamas su tomis kultūros raiškos formomis, kurias konkreti visuomenės grupė žino ir palankiai vertina. Šio straipsnio...