Povilas Aleksandravičius

Laipsnis
daktaras
Vardas
docentas
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 001 filosofija
Įstaiga
Mykolo Romerio universitetas
Padalinys
Filosofijos ir humanistikos institutas
Pareigybė
dėstytojas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2008 m. Paryžiaus Katalikų institute ir Puatjė universitete apgynė humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktaro disertaciją Laikas ir amžinybė pagal Tomą Akvinietį ir Martiną Heideggerį. 2012 m. stažavosi Paryžiaus X-ajame universitete (Paris-Nanterre). Moksliniuose tyrimuose nagrinėja žmogaus, visuomenės, Europos tapatumo klausimus, filosofijos ir teologijos santykį, šiuolaikinio mąstymo dinamiką bei technologijų poveikį jam, įvairius globalizacijos procesus. Išleido keletą monografijų, iš jų svarbiausia – Europos mąstymo kryptys ir ateitis. Savo tyrimų rezultatus paskelbęs 20-yje straipsnių Lietuvoje ir užsienyje. Iš prancūzų į lietuvių kalbą išvertė 8 mokslo straipsnius ir Philippe’o Capelle-Dumont’o monografiją Filosofija ir teologija Marino Heideggerio mąstyme. Dalyvavo dviejuose projektiniuose tyrimuose, kuriuose buvo analizuojama lietuviškojo ir europietiškojo mąstymo kaita globalizuoto pasaulio sąlygomis. Yra tarptautinės Religijos filosofijos frankofoniškosios asociacijos narys. Mokslinių tyrimų sritys: filosofijos istorija, Europos tapatybė, šiuolaikinio mąstymo specifika ir kaita, technikos filosofija, religijos filosofija, civilizacijų dialogas, filosofinė antropologija.
Grįžti