Rūta Bagdanavičiūtė

Laipsnis
daktarė
Vardas
docentė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 001 filosofija
Įstaiga
Klaipėdos universitetas
Padalinys
Filosofijos ir kultūrologijos katedra
Pareigybė
dėstytoja
Gyvena
Kaunas, Lietuva
2002 m. Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete įgijo lietuvių filologijos (literatūros) specialybę. 2012 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktaro disertaciją Interpretacinės dinamikos pobūdis bei kaita hermeneutikoje. Tyrinėjimai ir teorinės įžvalgos išdėstytos Lietuvos ir užsienio moksliniuose žurnaluose skelbtuose straipsniuose, kultūros žurnaluose – Kultūros barai, Miesto IQ ir kt. – publikuotuose esė tekstuose. Autorė yra dalyvavusi taikomosios etikos tobulėjimo seminaruose, istorinių atminčių tyrimo projektuose. Taip pat redaguoja akademinius žurnalus, knygas, grožinę literatūrą lietuvių kalba. Mokslinių tyrimų sritys: filosofinė hermeneutika, socialinė hermeneutika, trauminės atmintys, kultūros semiotika, audiovizualinė kultūra, naujosios medijos ir interaktyvus menas.