Gintarė Narauskaitė

Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 003 menotyra
2011 m. Vytauto Didžiojo universitete (VDU) įgijo menotyros specialybę. 2013 m. baigė VDU Menų fakulteto Teatrologijos ir scenos menų vadybos magistrantūros studijų programą. Nuo 2014 m. VDU Teatrologijos katedroje tęsė menotyros krypties doktorantūros studijas. Autorės mokslinės įžvalgos išdėstytos moksliniuose straipsniuose, publikuotuose akademiniuose žurnaluose Logos, Menotyra, Jaunųjų mokslininkų darbai, Lyčių studijos ir tyrimai bei Teatrologiniai eskizai. Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikiniai teatro procesai, teatro teorija ir istorija, lyčių studijų teorijos, queer apraiškos teatre, vyriško tapatumo (konvencionalaus ir marginalaus) raidos ir kaitos procesai.
Grįžti