Jūratė Butvilienė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 005 sociologija
Įstaiga
Vilniaus verslo kolegija
Pareigybė
dėstytoja
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2002–2006 m. Šiaulių universitete (toliau – ŠU) baigė socialinių mokslų (ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir priešmokyklinio ugdymo) bakalauro studijas, 2006–2008 m. ten pat baigė socialinių mokslų (vaikų teisių apsaugos vadybos) magistro studijas, 2008–2013 m. Lietuvos socialinių tyrimų centre ir Vilniaus universitete rengė ir apgynė socialinių mokslų srities sociologijos krypties daktaro disertaciją Neformalusis suaugusiųjų švietimas Lietuvoje: valstybinis ir privatus mokymo sektoriai. 2006–2007 m. ŠU Edukologijos metodinio kabineto vedėja, 2007–2008 m. ŠU Edukologijos fakulteto Neakivaizdinio skyriaus vyr. metodininkė, nuo 2008 m. Vilniaus verslo kolegijos (toliau – VVK) Studijų administratorė (nuo 2009 m. vadovė asistentė), nuo 2014 m. VVK dėstytoja. Mokslinių tyrimų sritys: priešmokyklinis ugdymas, pedagogika, neformalusis suaugusiųjų švietimas Lietuvoje.